A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Pakrác a Jankovichok idején
MÁÉRT - 2019. október 10., csütörtök 12:18

A fenti címmel szerveztek második alkalommal múltidéző rendezvényt Pakrácon, a Jankovich-kastély udvarán. Külön program volt a gyerekeknek, az ebédet, a magyaros pörköltet pedig nem mások, mint a Pakráci Magyarok Közösségének a tagjai készítették.
 
Pakrácot Mária Terézia magyar királynő a szlavnicai Sándor grófoknak ajándékozta, végül 1760-ban az akkori alispán, daruvári Jankovich Antal vásárolta meg. A Jankovichok alatt fellendült Pakrác gazdasága, különösen Antal és Izidor grófoknak köszönhetően.
Jankovich Antal idejében a pakráci uradalomhoz 50 falu tartozott. Ő volt az, aki nemesített fajták behozatalával, új földművelési módszerek bevezetésével, a gazdasági eszközök fejlesztésével a gazdaságot európai szintre próbálta emelni. Az uradalom jelentős fejlesztése fűződik Jankovich Izidor gróf nevéhez is, különösen az állattenyésztés területén. 1843-ban a Lipik határában fekvő 25 hektáros területen megalapította a lipiki ménest.
A Jankovich család száz évig, 1760-tól 1861-ig volt a pakráci uradalom birtokosa. Ez az időszak meghatározó volt a város fejlődésében. A Jankovich-féle uradalom központja ma is megtalálható a város szívében. A barokk épületegyüttes, melyet még Imsen báró építtetett 1728 és 1745 között, lakó- és gazdasági épületeket foglal magába. Az egykori Kiskastély ma múzeum, míg az egykori Jankovich-kúriában ma a zeneiskola működik. A Jankovichok idejét idézték meg különböző programokon keresztül a múlt szombati rendezvényen, melynek gasztronómiai felelőse ezúttal is a Pakráci Magyarok Közössége volt, tagjai egy igazi magyaros pörköltet készítettek a vendégseregnek.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA