A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A kisebbségi önkormányzatok szerepéről tanácskoztak
MÁÉRT - 2019. október 18., péntek 10:43

A zágrábi Kisebbségi Tanács és a horvát kormány Emberi Jogi és Kisebbségi Hivatala az Eszék-Baranya megye területén működő kisebbségi önkormányzatok és képviselők számára szervezett szemináriumot a múlt csütörtökön.
A horvát alkotmányerejű törvény értelmében a kisebbségi önkormányzatok legfőbb feladata az adott nemzeti vagy etnikai kisebbség segítése az aktív közéleti részvételben, problémáik megoldásában, hogy tanáccsal és útmutatással lássák el a helyi önkormányzatokat a kisebbségekkel kapcsolatos kérdésekben, valamint hogy felügyeljék a törvények által garantált kisebbségi jogok betartását. Ennek érdekében a megválasztott kisebbségi tanácsok (önkormányzatok) együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, a többségi és kisebbségi civil szervezetekkel, jogi személyekkel, állami intézményekkel.
Többek között ezekről tárgyaltak múlt hét csütörtökön az eszéki megyeháza dísztermében, a tanácskozást Alen Tahiri, a horvát kormány Kisebbségi Hivatalának igazgatója nyitott meg, aki beszélt a kisebbségi önkormányzatok szerepéről, feladatairól és jogköréről is az Eszék-Baranya megye területén működő kisebbségi önkormányzatok, járási és városi önkormányzatok vezetőinek és kisebbségi képviselőknek. Elmondta azt is, hogy a kisebbségi önkormányzatok javaslatokat tehetnek a helyi önkormányzatoknak minden olyan kérdésben, mely érinti az ott élő kisebbséget, valamint a helyi önkormányzatoknak is kötelességük konzultálni a kisebbségi önkormányzatokkal minden olyan döntés előtt, mely befolyásolhatja a helyi nemzeti közösség életét, azonban az önkormányzatot törvény nem kötelezi e tekintetben. A kisebbségi önkormányzat tagjai, amennyiben szükségesnek érzik, jelen lehetnek a helyi „rendes” önkormányzati üléseken mint megfigyelők, és megegyezés alapján akár fel is szólalhatnak, ám szavazati joggal nem rendelkeznek.
Kifejtette azt is, hogy a kisebbségi önkormányzatok ajánlást tehetnek az országos kisebbségi tv- és rádióműsorok tartalmát illetően, valamint megfogalmazhatják véleményüket a kisebbségi nyelvű országos médiumok kapcsán, melyben rávilágíthatnak azok általuk vélt hiányosságaira is.
A kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatosan Ivana Ferara, a Közigazgatási Minisztérium osztályvezetője, Vladimir Ham, a zágrábi Kisbbségi Tanács alelnöke, valamint Eszék-Baranya megye és a város képviselői is kifejtették véleményüket, majd a tanácskozás második részében a kisebbségi önkormányzatok szerepének erősítéséről, a helyi önkormányzatokkal való szorosabb együttműködésről, ennek gyakorlati megvalósulásáról volt szó. Itt egy-egy jó gyakorlatot is említettek.
A legutóbbi kisebbségi önkormányzati választásokon Eszék-Baranya megyében elsöprő győzelmet aratott a HMDK, a szervezet jelöltjei a mandátumok 96-át szerezték meg. A tanácskozáson a HMDK-s kisebbségi önkormányzatok képviselői is jelen voltak.
Matijević Olivér, a megyei kisebbségi önkormányzat vezetője elmondta, a horvátországi magyarságot minden olyan jog megilleti, amely egy kisebbségben élő nemzetrész számára szükséges és elengedhetetlen a fennmaradásához. - Jogunk van a saját nyelven történő oktatásra, a magyar nyelvű médiára, a közéleti anyanyelvhasználatra, a magyar nyelvű hitélet is biztosítva van, és megfelelő politikai képviselettel is rendelkezünk. Egyes területeken a gyakorlati megvalósítással akadnak gondok, de ezek kiküszöbölésén folyamatosan dolgozunk - mondta.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA