A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Folytatódnak a magyar nyelvtanfolyamok Daruváron
MÁÉRT - 2019. október 18., péntek 10:45

Tóth Rebeka, a Petőfi Program ösztöndíjasaként szeptembertől kilenc hónapon keresztül ismét Daruvár és környéke magyarságát segíti munkájával, elsősorban a magyar nyelvtanfolyamokkal, abban bízva, lelassulhat az egyre erősödő nyelvvesztés folyamata.
 
A magyar nyelvtanfolyamot Tóth Rebeka tartja, aki Magyarországról érkezett Daruvárra a Petőfi Programon keresztül először 2015-ben, majd egy évre rá ismét, hogy kétszer kilenc hónapig segítse a daruvári és Daruvár környéki magyar egyesületeink munkáját. Ez elsősorban a magyar nyelv tanítását jelentette, a tanfolyam résztvevői írni, olvasni és beszélni tanultak az órákon, de besegített a programszervezésbe, közösségépítésbe is.
Daruváron az első perctől fogva otthonosan érzi magát, ezért idővel letelepedett a nyugat-szlavóniai városkában. Szeptembertől ismét a a Petőfi Program ösztöndíjasaként tevékenykedik a közösségben. Továbbra is magyar mint idegen nyelv tanáraként a magyar nyelv őrzésével, ápolásával szeretné segíteni a daruvári magyarságot, remélve, hogy az egyre erősödő nyelvvesztés folyamata lelassulhat, sőt talán meg is állhat a közösségben.
- A magyar kisebbség mindennapjaiba betekintést nyerve még inkább hivatásként tekintek megbízatásomra. A magyar identitás megőrzése rendkívül nehéz a kisebbségben élőknek, de különösen a szórványmagyarság számára, akik intézményes keretek között nemigen ápolhatják anyanyelvüket. Horvátország ugyan biztosítja a kisebbségi nyelvhasználati jogokat, de nem minden településen van mód képzett tanárok alkalmazása – fogalmazta meg bemutatkozószövegében, a Petőfi-Program internetes oldalán.
Továbbra is segíti az ottani magyarokat a programszervezésben és a pályázatírásban is, Pakrac, Dežanovac és Nagypiszanica közösségeivel pályáztak a Csoóri Sándor Alap támogatására, ezenkívül a Pakrac és Csepreg közötti együttműködési megállapodás létrehozásában vállalt fordítói szerepet.
A magyar nyelvtanfolyam Pakracon már elkezdődött, ezen a héten Dežanovacon és Nagypiszanicán, majd Daruváron is indulnak az órák.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA