A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Ülésezett az Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat
MÁÉRT - 2019. október 24., csütörtök 09:18

Múlt szerdán került sor az új Eszék-Baranya megyei magyar kisebbségi önkormányzat második ülésére. A tanácskozáson elfogadták a jövő évi költségvetést, valamint a testület új titkárának személyéről is döntöttek.
A megyei magyar kisebbségi önkormányzatok közül az Eszék-Baranya megyei testület bír a legnagyobb súllyal, hiszen itt él a horvátországi magyarság döntő többsége. A május óta a HMDK által vezetett tanács múlt szerdán ült össze, hogy megvitassa az aktualitásokat és elfogadja a jövő évi költségvetést.
Az ülés a napirendi pontok elfogadása után elnöki beszámolóval folytatódott, melynek során Matijević Olivér többek között elmondta, hogy kérésére sikerült kijavítani a helyesírási hibás üdvözlőtáblákat a megye határán, amire az előző vezetés több mandátumon keresztül sem volt képes. Beszámolt azokról az ülésekről is, ahol a kisebbségi önkormányzat vezetőjeként vett részt. Majd a jövő évi költségvetés elfogadása következett, és döntöttek az új titkár személyéről is. Fábián Melissza a megyei magyar kisebbségi önkormányzatokon kívül a járási magyar testületek munkáját is segíti.
- Fontosnak tartom, hogy a megye magyarsága újra megtudja, hogy létezik egy testület, mely az érdekeiket hivatott védeni. Úgy érzem, hogy számos terület van, ahol még fejlődhetünk, ezért még sok munka áll előttünk. Örülök, hogy egy olyan titkárt sikerült találnunk, aki horvátul és magyarul is jól beszél, valamint kiváló ismerője a horvát adminisztrációnak, ezért mindenben a segítségünkre lehet - mondta Matijević Olivér elnök, aki hozzátette, továbbra is azt szeretné, hogyha az emberek megkeresnék őt problémáikkal.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA