A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Egységre, és nem kétszínűségre van szüksége az erdélyi magyarságnak!
MÁÉRT - 2019. október 29., kedd 18:55

Csomortányi Istvánnak, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének és Mezei Jánosnak, a Magyar Polgári Párt elnökének közös közleménye alább olvasható:
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt elégedetlen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Nemzeti Liberális párt alkujával, mely során az RMDSZ ismételten, saját politikai érdekeit helyezte nemzeti érdekeink elé.
Az erős és hiteles magyar képviselet újrateremtéséhez elengedhetetlenül szükséges a politikai pluralizmuson alapuló új egység megteremtése. Reményünket fejezzük ki, hogy ennek jegyében az RMDSZ is félreteszi pártérdekeit, és az érdemi tárgyalások megkezdéséhez – tízesztendőnyi szünetet követően – támogatni fogja az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását.
Bár a közelmúlt politikai történéseinek mindenképpen egyik legpozitívabb eseménye volt, hogy hároméves kormányzati rémálom ért véget a PSD kormány bukásával, azonban magyar közösségünk nem lélegezhet fel, hiszen ahogy az szokása, bukaresti „érdekképviseletünk” már átállította vitorláit, és elkezdte az aktuálisan legerősebb párt, a Nemzeti Liberális Párt kegyeit keresni.  Hangsúlyosan ellenezzük ezt a nemzeti érdekeket figyelmen kívül hagyó politizálást, mely nemcsak potenciális konfliktusforrásként szolgál a románság és a magyarság között, de köpönyegforgatóként mutatja be az erdélyi magyarság egészét.
A sajtóban közöltek alapján világos, hogy az RMDSZ ennek az átmeneti és a hatalomgyakorlásban erősen korlátozott román kormánynak ezúttal is biankó csekket állított ki, hiszen a nyilvánosságra hozott támogatási feltételek között nem szerepel sem a kulturális, sem a területi autonómia kérdése, nincs szó nyelvi jogaink bővítéséről, nem kérik sem a MOGYE, sem pedig a Bolyai Egyetem ügyének közösségünk számára kedvező rendezését, szóba sem kerül a kommunista rezsim által elkobzott javaink teljes körű visszaszolgáltatása, de még a  magyarlakta vidékek legalább arányos gazdasági támogatása sem része az egyezségnek.
Továbbá az erdélyi magyarságot ért legaggasztóbb jogsérelem, Beke István és Szőcs Zoltán még a román jogrendet is megcsúfoló bebörtönzésének ügye sem került terítékre, annak ellenére, hogy az ügyben kizárólagos hatáskörrel felruházott államelnök a PNL tagja. Korábban felhívtuk az RMDSZ figyelmét a nyilvánosság előtt is arra, hogy véleményünk szerint az erdélyi magyarság és annak képviselete nem működhet együtt egyetlen román kormánnyal sem, amíg két nemzettársunk koholt vádak alapján és jogtalan módon van bebörtönözve.
A dolgok jelen állása szerint, szintén sokakkal együtt találjuk sérelmesnek és tisztességtelennek erdélyi magyar közösségünkkel szemben, hogy az RMDSZ a PNL-lel folytatott tárgyalások alkalmával valamennyi magyar nevében, de a két erdélyi magyar párt, így egyik parlamenti szövetségese megkerülésével járt el, miközben továbbra is folyamatosan egységről szól kommunikációja.
A történtek fényében kezdeményezzük, hogy a magyarság politikai szervezeteinek vezetői kezdjenek tárgyalásokat, hiszen az előttünk álló önkormányzati és parlamenti választások megkerülhetetlenné teszik a magyar-magyar párbeszédet. Az egységről nem csak beszélni kell, hanem meg is kell azt teremteni!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA