A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Könyv is őrzi emléküket
MÁÉRT - 2019. november 29., péntek 09:18

Balázs Piri Zoltán: „A háború magyar áldozatai, résztvevői megérdemlik, hogy könyv is őrizze emléküket“
 
 
A zágrábi magyar kisebbségi tanács (önkormányzat) jóvoltából a horvátországi magyarság honvédő háborúban vállalt szerepéről jelent meg könyv nemrég, amelyet a zágrábi bemutató után most Újbezdánban, Szentlászlón és Kórógyon is ismertettek.
 
 
Zágráb város magyar kisebbségi tanácsa kezdeményezésére dr. Filip Škiljan történész a horvátországi magyarság honvédő háborúban való részvételéről írt könyvet, melyet két hete a zágrábi Ady-kör székházában mutattak be először, és az eseményen részt vett Tomo Medved, a horvát honvédők minisztere is. Múlt szombaton pedig Újbezdánban, Szentlászlón és Kórógyon beszéltek a kiadványról. A szentlászlói bemutatóra egy kis ajándékkal is érkeztek a zágrábiak, egy Szent László királyt mintázó szobrot ajándékoztak a falunak: a mű egy alkotópályázat keretében készült, melyet a zágrábi magyar és a székesfehérvári horvát kisebbségi önkormányzat hirdetett meg közösen 2017-ben, a Szent László-emlékév jegyében.
Balázs Piri Zoltán, a zágrábi magyar kisebbségi önkormányzat elnöke a bemutatókon elmondta, az a tapasztalat ösztönözte őket a könyv megíratására, hogy több alkalommal is, amikor Horvátországban a nemzeti kisebbségek honvédő háborúban vállalt szerepét taglalták, kifelejtették a horvátországi magyarokat a felsorolásból.
- Úgy éreztük, mindazok, akik részt vettek a honvédő háborúban, főként pedig azok, akik az életüket adták Horvátországért, megérdemlik, hogy könyv is őrizze az emléküket – hangsúlyozta Balázs Piri Zoltán, hozzátéve, tervezik a horvát nyelvű könyv magyar kiadását is, melyre már kaptak támogatási javaslatokat. Az önkormányzat nevében köszönetét fejezte ki Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek a segítségért, illetve mindazoknak, akik visszaemlékezéseikkel hozzájárultak a könyv megjelenéséhez.
A szerző, vagyis Filip Škiljan elmondta, kutatómunkája alapját a személyes interjúk képezték, amelyek nélkül nem adhatott volna hiteles képet. Számos magyarlakta településre ellátogatott a Drávaszögben, Kelet- és Nyugat-Szlavóniában, Belovár-Bilogora megyében, Verőce-Dráva mente megyében, Splitben, Rijekában, Eszéken és Zágrábban is. Összesen mintegy harminc településen beszélgetett 65 személlyel, veteránokkal és civilekkel, akik valamilyen módon kivették a részüket a háborúból, annak szörnyűségeiből.   A könyvbemutatókon részt vett Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Szekeres Péter, a zágrábi kisebbségi önkormányzat titkára is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA