A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Téli népszokások, hagyományok a kopácsi rendezvényen
MÁÉRT - 2019. december 12., csütörtök 09:19

A kopácsi HMDK-alapszervezet megalakulása óta aktív szerepet vállal a település kulturális életében is. Nemzeti ünnepeink megszervezése mellett különböző témájú összejöveteleket tartanak. Egyik legjelentősebb rendezvényük a téli hagyományokat bemutató fesztivál, amit a múlt hét végén tartottak meg.
 
Elődeink korában ilyenkor a szokásos házi munkák mellett szőttek-fontak, megjavították a hálókat, a szerszámokat, összejártak a fonókba, közösen dolgoztak, énekeltek, meséltek, így jobban telt az idő. A termőföld is megpihent, az állatok téli szállásukon várták a tavasz beköszöntét. A településen egykoron dívott téli szokások ápolása céljából gyűltek össze Kopácson a hét végén.
A szervezők szerint fontos azoknak a dolgoknak is a megismertetése a fiatalokkal, amelyek egykor őseink mindennapjait jellemezték, s amelyek még nem is olyan régen természetes módon öröklődtek apáról fiúra.
- Mivel mára ez a népi tudás kiveszőben van, a célunk az volt, hogy ezeknek egy kis részét rendezvénybe „foglalva” bemutassuk, méghozzá olyanok közvetítésével, akik még őrzik ezeket az értékeket, legyen az mesterség vagy hagyományos étel - mondta Farahó Zsolt, a  kopácsi HMDK-alapszervezet elnöke.
A rendezvényen részt vevő helyiek és vetélkedő csapatok – Laskóról, Várdarócról, Harasztiból, Kupuszináról (Vajdaság), a kopácsi tűzoltók és a vadászok – az egykor közösen végzett tevékenységeket mutatták be, valamint több játékos vetélkedőn is versenyeztek egymással, az asszonyok pedig együtt készítették el a vacsorát.
- A hagyományápolás mellett összejövetelünknek az volt a célja, hogy összehozza a különböző települések képviselőit és a helyieket, úgy, ahogy régen – mondta Facskó Mónika, a kopácsi HMDK-alapszervezet alelnöke, aki hozzátette, köszönettel tartozik mindenkinek, aki segítette, támogatta a rendezvényt és mindazoknak, akik hímzéseiket, terítőiket is elhozták és kiállították.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA