A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Ünnepi műsorral tisztelegtünk a magyar kultúra előtt
MÁÉRT - 2020. január 23., csütörtök 16:18

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) idén Bellyén tartotta magyar kultúra napi központi ünnepségét. Ezen a rendezvényen adták át a HMDK által alapított kitüntetéseket is. Ács Gedeon Életműdíjban részesült De Blasio Antonio, Magyar József és Pasza Árpád.
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük, méghozzá január 22-én, a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat szerint ugyanis Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be  Himnusz című költeményét Szatmárcsekén.
Nem véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen nemzeti himnuszunk születése vált a magyar kultúra ünnepévé. Ilyen himnuszt egyetlen európai nép sem mondhat magáénak, mint amilyent nekünk hagyott örökül szatmárcsekei magányában a 33 éves Kölcsey. A reformkor egyik legnagyobb költője versének eredetileg hosszabb címet adott: Hymnus - A magyar nép zivataros századaiból, mely vers nemzeti himnuszunkká, azaz egy közösség identitását kifejező énekké vált, s amelyet minden magyar ember elérzékenyülve és mélységes, szent áhítattal hallgat. Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót vagy más történelmi hőst. Európában talán egyedülálló módon ez egy közbenjáró imádság: „Isten, áldd meg a magyart!”  Himnuszunk az évszázadokon át szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a magyarok megtartó Istenéhez.
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége szervezésében évről évre ünnepi műsorra kerül sor. Tavalyelőtt rendhagyó módon egy színházi előadással ajándékozta meg nemzettársainkat ebből az alkalomból, tavaly pedig a horvátországi magyar általános iskolásokkal közösen rendezte meg a magyar kultúrát köszöntő műsorát.
A HMDK a magyar kultúra ápolását, a fiatalok által való élővé tételét kulcsfontosságúnak tartja, ezért idén a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ diákjait kérték föl az ünnepi közreműködésre, akik különböző művészeti ágakban jeleskedve tisztelegtek népi/nemzeti kultúránk előtt. Kölcsey Ferenc Himnuszát Pozsár Edina, Vörösmarty Mihály Szózatát Dankos Dorina tolmácsolásában hallhatta a közönség, felkészítő tanáruk Ferenczi Nikolett, akinek a vezetésével működik a Dörömb Gyermekszínjátszó Csoport is, amelynek az eszéki magyar iskolaközpont tanulói mellett laskói és vörösmarti diákok is tagjai, ők a Kőmíves Kelemenné című népballada feldolgozásával mutatkoztak be. A népdalokat Veres Mária tanárnő felkészítésével Csifári Zsófi adta elő. A közös műsorban az Alfalusi Vegyes Kar, a Sepsei Nédpalkör és Bicó János vett részt.
Jankovics Róbert, a HMDK elnöke a magyar kultúránk megtartásának, ápolásának a fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében, valamint azt mondta, ne feledjük, mindannyiunknak tennünk kell azért, hogy magyar közösségeinkben a jövőben is ünnep lehessen kultúránk napja.
- És számunkra mindaddig ünnep lesz, míg lesznek olyanok, akik eléneklik nemzeti himnuszunkat, akik ilyen csodálatosan tolmácsolnak egy költeményt, adnak elő egy dalt magyarul – mondta.
Átadták az Ács Gedeon Életműdíjakat
Legutóbbi elnökségi ülésén a szervezet vezetősége úgy döntött, hogy az idei évben a horvátországi magyarság sokéves barátját és támogatóját, Magyar József zágrábi magyar nagykövetet, De Blasio Antonio volt eszéki magyar főkonzult és a HMDK első, egy évtizede tiszteletbeli elnökét, Pasza Árpádot tünteti ki Ács Gedeon Életműdíjjal.
A méltatások után Jankovics Róbert nyújtotta át a jelenlévő díjazottaknak a plakettet Ács Gedeon arcmásával.
A jeles ünnepen többek között jelen volt Pacsay-Tomassich Orsolya, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára és Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, akik az ilyen ünnepek jelentőségét hangoztatták, és mint mondták, az ilyen pillanatok azért is fontosak, mert tovább erősítenek bennünket.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA