A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A kultúra ünnepe Laskón, Vukováron és Zágrábban
MÁÉRT - 2020. január 30., csütörtök 10:51

A laskói Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület minden évben megünnepli a magyar kultúra napját. A jeles nap kiváló alkalom arra is, hogy átadják az Ács Zsigmond-emlékdíjat azoknak a kórus- és tánccsoport-tagoknak, akik odaadó munkájukkal nagyban hozzájárultak a magyar kultúra és hagyományok ápolásához.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én véglegesítette a Himnusz kéziratát, erre emlékezve a Kárpát-medence-szerte és a világ azon pontjain, ahol magyarok élnek, megünneplik nemzetünk kultúrájának a napját. Idén sem maradt ki a sorból Laskó sem, ahol a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület tagjai az Ifjúsági Otthonban tartottak alkalmi műsort, amelyben fellépett az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör néhány közösen elénekelt dallal, melyekhez Bicó János is csatlakozott egy gitárprodukcióval, valamint a laskói iskola diákjai is bemutatkoztak. A rendezvény második felében került sor az Ács Zsigmond-emlékdíj átadására, melyet pár éve hoztak létre azzal a céllal, hogy megköszönjék azoknak a munkáját, akik sokat tettek a közösségért. Az idei évben az egyesület és a vegyes kar egykori oszlopos tagja, Déra Júlianna vehette át a díjat az egyesület elnökétől.
- A magyar kultúra napjánál talán nincs is jobb alkalom arra, hogy megköszönjük azon nemzettársaink munkáját, akik sokat tettek kultúránk ápolásáért, ezért is döntöttünk úgy, hogy ezen a napon adjuk át az Ács Zsigmond-emlékdíjat - mondta Déra Kornélia, az egyesület elnöke.
A rendezvény hivatalos része után kötetlen beszélgetéssel folytatódott az este. Az eseményt, melyen jelen volt Munk Erik, a Bellyei járás magyar elöljáró-helyettese, a zágrábi Kisebbségi Tanács és a Bethlen Gábor Alap támogatta.
 
Vukováron is ünnepeltek
 
Január 22-én a Vukovári Magyarok Egyesületének tagjai is összegyűltek, hogy közösen ünnepeljék meg a magyar kultúra napját. Az esemény kezdetén Bódi Viktória Petőfi-ösztöndíjas elszavalta Kölcsey versét, a Himnuszt, majd pedig röviden elemezte és ismertette annak történetét. Ezt követően a pódiumon Lajkó-Toldi Erzsébet čakovcii amatőr költő következett, aki saját verseivel készült az alkalomra. Az ünnepi összejövetel a Himnusz közös eléneklésével zárult.
Zágrábban Ady volt a téma  A Zágrábban működő Ady Endre Magyar Kultúrkör minden évben rendezvényt tart a magyar kultúra napja tiszteletére. Az ideire, melynek témája névadójuk, Ady Endre munkássága volt, január 25-én, szombaton kerítettek sort az egyesület székhelyén. Az ünnepségen a kultúrkör színjátszó csoportjának tagjai Ady-verseket adtak elő, valamint a költő életének meghatározó mozzanatairól is szóltak. A rendezvény keretében egy kiállítást is megtekinthetett a közönség, amely szintén Ady Endre életét és munkásságát volt hivatott bemutatni.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA