A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Az RMDSZ nem akarta eltörölni a képviselői luxusnyugdíjakat sem
MÁÉRT - 2020. január 30., csütörtök 13:38

A román parlament kedden – 247 támogató szavazattal és 21 tartózkodás mellett – elfogadta a különnyugdíjak részleges eltörléséről szóló törvénytervezetet. A mostani jogszabály a parlamenti képviselőket, a megyei tanácsok vezetőit, a pilótákat, diplomatákat, ügyészeket és bírákat ugyan érinti, de nem vonatkozik a katonákra, rendőrökre és titkosszolgálati személyekre.
Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnöksége közleményben üdvözölte, hogy jelen intézkedéssel az aránytalanul nagy, a társadalom széles köreiben jogos felháborodást kiváltó speciális, az átlagosnál sokszorosan magasabb nyugdíjak bár egy részét eltörölték, ugyanakkor továbbra sem tekinti lezártnak a kérdést, hiszen az erőszakszervezetek tagjainak luxusnyugdíjai érintetlenek maradtak. Ugyanakkor az EMNP képmutatásnak tartja a parlamenti magyar párt, az RMDSZ képviselőinek álláspontját, miszerint csak akkor lehet a luxusnyugdíjak eltörléséről dönteni, ha valamennyi ilyen illetményt megszüntetnek.
A magyar választókkal szembeni arcátlanságnak tartja az elnökség, hogy miközben a magyarok lakta erdélyi régiókban a legkisebbek a bérek, ebből adódóan a majdani és jelenlegi nyugdíjak is, a maguk parlamenti képviselői nyugdíjainak védelmében álságos módon feltételül szabják például az egyenruhások nyugdíjainak eltörlését. Mindenki tudatában van annak, hogy a „szekusállam” Románia a közeljövőben nem fog a felsorolt belügyi és hadügyi nyugdíjakhoz nyúlni, ahogyan ezzel a folyamatosan a mélyállamról beszélő RMDSZ-vezetők is tisztában vannak.  Az elfogadott jogszabály vitájában maga Márton Árpád képviselő fedte fel ellenkezésük valódi okát, amikor a parlamenti különnyugdíjak védelmében azzal érvelt, hogy alkotmányellenes az azok eltörléséről szóló döntés módja. Végül az RMDSZ-es képviselők a szavazás alkalmával a határozat ellen foglaltak állást azzal, hogy nem szavazták azt meg, ehelyett ismét tartózkodtak, ahogyan már nem egyszer igyekeztek a kényelmetlen döntések elől kitérni. A közlemény így fogalmaz: „Tisztában vagyunk azzal, hogy a luxusnyugdíjak részbeni eltörlése a román pártok esetében is elindult választási kampány része, ugyanakkor, még ha a szándék nem is tiszta, az ezzel kapcsolatos döntés mégis fontos eredmény, hiszen azt az egyértelmű népakarat és közfelháborodás kényszerítette ki. Ahogy azt korábban, a parlamenti képviselők luxusnyugdíjának eltörléséről szóló előző szavazásakor is jeleztük (amikor nyolc RMDSZ-es szenátor szintén tartózkodott), hogy a tartózkodás gyakorlatilag a luxusnyugdíjak megtartása melletti kiállás. Ismételjük, tekintettel Románia szekusállam voltára, a jelenlegi, sokszorosan érintett politikai elittel szemben nyilvánvalóan nem lehet valós elvárás az erőszakszervezetek és titkosszolgálatok kötelékében szolgálatot teljesítők luxusnyugdíjának eltörlése, így az RMDSZ-es képviselők mostani tartózkodása másra nem alkalmas, mint arra, hogy tovább rombolja az emberek politikába vetett bizalmát, ezzel pedig az új magyar egység sikerét ássák alá.”


Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA