A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
A kultúra nem lehet a politika szolgálóleánya, még Nagyváradon sem
MÁÉRT - 2020. február 3., hétfő 11:42

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezetének friss közleménye rámutat: napjainkban, harminc évnyi „sikeres” érdekérvényesítést követően, a többségi román társadalom anyagi viszonyaihoz képest jócskán szerényebb körülmények között élő erdélyi és partiumi magyarság számára könyvkereskedést fenntartani elsősorban nem anyagi haszonszerzés, hanem elkötelezett szolgálat kérdése. Ilyen körülmények között érthetetlen az a botrány, mely az elmúlt héten a Dávid Könyvkereskedés nagyváradi könyvesboltjának kilakoltatása kapcsán robbant ki annak nyomán, hogy a boltnak helyet adó Sonnenfeld-palotát magyar állami támogatással megvásárló kolozsvári Iskola Alapítvány igazgatója, Nagy Zoltán Levente világossá tette, hogy az épületben beinduló „Magyar Ház” koncepciójába nem illik bele a magyar könyvesbolt, már csak azért sem, mert az profitorientált tevékenységet folytat.
Nagyvárad megmaradt negyvenötezres magyarságát jelenleg csupán két, új kiadványokat is forgalmazó könyvesbolt szolgálja. Ezek közül az egyik a városban hatodik éve működő Dávid Könyvkereskedés. A kilakoltatásra ítélt könyvesbolt fontos, hiánypótló feladatot ellátó, védendő, értéket hordozó helyszín, mely az EMNP álláspontja szerint elsősorban kulturális intézmény és nem vállalkozás. A profit emlegetését különösen olyan körülmények között tartják szemforgatónak és álságosnak, hogy közismert tény: Nagy Zoltán Levente alapítványi igazgató – nem mellesleg Kelemen Hunor pártelnök kabinetigazgatója –  2016-ban azzal keveredett botrányba, hogy egy, az Iskola Alapítvány által kibérelt kolozsvári főtéri ingatlant adott tovább jóval kedvezőbb feltételek mellett, étterem indításának céljával, saját feleségének, annak a Debreczeni Hajnalnak, aki „véletlenül” éppen annak a Progress Alapítványnak az igazgatója, amely az RMDSZ-szócsőként számon tartott Maszol.ro hírportál tulajdonosa. Nagyék a Sonnenfeld-palotába is terveznek éttermet indítani, bizonyára szigorúan nonprofit jelleggel…
Továbbá károsnak ítéli a Néppárt, hogy Nagyvárad kulturális életének hosszútávú stratégiai kérdéseivel, jelesül egy kulcsfontosságú magyar művelődési központ megszervezésével olyan külsős szervezet foglalkozik, melynek vezetője semmilyen helyi kötődéssel, illetve az alapvető helyi ismeretekkel sem rendelkezik, jellemzően tájékozatlan, példának okáért a könyvesbolt és a tulajdonos neve között sem tud különbséget tenni. Egy olyan komoly művelődési hagyományokkal rendelkező város, mint Nagyvárad, ennél többet érdemel. „Károsnak ítéljük ugyanakkor, hogy a nemes szándékkal, magyar állami segítséggel megalapítandó új intézmény létrehozása kapcsán az Iskola Alapítvány a szervezési, előkészítési feladatokat jól látható módon a nem RMDSZ-közeli szakemberek és szervezetek teljes mellőzésével végzi. Joggal merül fel tehát a kérdés, kulturális központ létesül-e, avagy az eredeti szándékhoz képest egyéb irányba kívánják-e eltéríteni az új intézmény működését?” – áll a közleményben, amely így folytatódik: „Manipulatívnak tartjuk, hogy a könyvesbolt kilakoltatását Nagy Zoltán Levente elnöki kabinetigazgató a kulturális missziós feladatot ellátó Bunyitay Könyvtár Sonnenfeld-palotába történő költöztetésével felmerülő helyigénnyel igyekszik igazolni. Minden bizonnyal, kis jószándékkal, az 5500 négyzetméter kifejtett területű épületben mindkét célra lenne elegendő hely. Ugyanakkor méltatlannak ítéljük a két ügy egymás elleni kijátszását.”
Az EMNP összegzésképpen azzal a kéréssel fordul az Iskola Alapítvány igazgatójához, ne tetézze azon nagyváradi állapotokat, melyek miatt – pártjának „hála” – lassan egyetlen fontos kulturális rendezvény sem zajlik le anélkül, hogy csatolt áruként, legyen szó színházi előadásról, kiállításmegnyitóról vagy könyvbemutatóról, valamelyik párttársának szónoklatát ne kellene elszenvednie a város magyarságának. Kérik továbbá, hogy a Sonnenfeld-palotában létrehozandó új nagyváradi kulturális központ megszervezésébe és működtetésébe, pártállástól függetlenül, vonják be Nagyvárad valamennyi, közösség- és művelődésszervezésben értékes munkát felmutató civil szervezetét és személyiségét, és ne sajátítsák azt ki politikai vagy egyéb céljaikra. Ugyanakkor azt is kérik, az új szervezői stáb találjon módot arra, hogy a Dávid Könyvesbolt továbbra is a jelenlegi helyen folytathassa tevékenységét.
„A történtek kapcsán végezetül annyit állapíthatunk meg, hogy továbbra is érvényes azon megállapítás, melyet egy újságíró tett néhány esztendővel ezelőtt, mikor az RMDSZ a város első rendszerváltás utáni augusztus 20-i ünnepségére is ellenrendezvényt szervezett, jelesül: Nagyvárad RMDSZ-sújtotta övezet” – zárul az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezetének közleménye.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA