A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Nem rasszista, aki emberi bánásmódra és normális fizetésre vágyik!
MÁÉRT - 2020. február 4., kedd 07:57

Tőkés Lehel, az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki elnöke – aki csupán névrokona a Királyhágómelléki Református Egyházkerület volt püspökének – ma közleményben foglalt állást az újabb romániai magyarellenes kampány ügyében, amelyet a globalista ultraliberális erők is támogatni látszanak. „Az elmúlt időszakban – a gyergyóditrói események kapcsán – számos megkeresés érkezett személyesen hozzám, valamint irodahálózatunk munkatársaihoz is, melyek során – a nem egy esetben gyergyóditrói – állampolgárok munkáltatói visszaélésekről számoltak be, és egyértelművé tették, hogy a heves vitát kiváltó eseménysorozat nem rasszista indíttatású, hanem egy kizsákmányolt közösség kétségbeesett segélykiáltása. Mindezek fényében, az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki elnökeként szükségét érzem kifejteni álláspontomat” – áll a kommüniké bevezetőjében.
„Magam és néppárti kollégáim nevében is kijelenthetem: határozottan elítélünk mindennemű megkülönböztetést és kirekesztést, melynek erdélyi magyar közösségünk is oly gyakran elszenvedője. Egyeztetve a helyiekkel megerősíthetem: Gyergyóditró lakosai szintén hasonló módon vélekednek, ez pedig a hétvégi falugyűlésen is kiderült. A helybéliekről – némely sajtótermék nem megfelelő és nem túl alapos munkájának eredményeként – téves kép alakulhatott ki, miközben az események valódi kiváltó okairól csak a legutolsó időkben, a falugyűlésen elhangzottak után esett szó, ám addigra már a mesterségesen gerjesztett hangzavar elnyomta azt. Épp ezért fontosnak tartom leszögezni: a gyergyóditróiak – a Gyergyószéken, Székelyföldön és Erdélyben élők döntő többségéhez hasonlóan – nem rasszisták, mindössze emberhez méltó bánásmódra, megfelelő, európai színvonalú bérekre, valamint tervezhető és élhető jövőre vágynak” – jelenti ki a kellő helyismerettel rendelkező közösségi vezető.
A nyilatkozat így folytatódik: „Mindaz, ami Gyegyóditróban történt, újra rávilágított arra a problémára, melyre a Néppárt politikusaiként már nemegyszer felhívtuk a figyelmet: Székelyföldet bizonyos politikai és gazdasági érdekkörök tudatosan feltartóztatják a gazdasági fejlődés útján, szülőföldünket folyamatos és hátrányos gazdasági megkülönböztetés éri, ennek eredményeként pedig Románia legalacsonyabb munkabéreivel számolhatunk, miközben a modernkori rabszolgatartók minden létező módon kizsákmányolják a munkavállalókat. Székelyföld gazdasági helyzetének jobbítása összetett és összehangolt cselekvési tervet kíván, mely magába foglalja a megfelelő színvonalú szakoktatás biztosítását is. Ha azt szeretnénk, hogy fiataljaink szülőföldjükön alapítsanak családot, itthon vállaljanak munkát, s itt tervezzék meg (hosszútávon is) jövőjüket, mindezek feltételeit közös erővel kell megteremtenünk. Ebben nem segít egy településnyi ember lerasszistázása. Jól látható: az elmúlt évtizedek téves, kislépéses érdekvédelme mára oda vezetett, hogy Székelyföldön a legalacsonyabbak a munkabérek, valamint a befektetési- és vállalkozói kedv. Eközben Románia államadóssága folyamatosan új (negatív) rekordokat dönt meg. Könnyelműség lenne azt gondolnunk, mindez mikrokörnyezetünkben nem teremt előbb-utóbb egyre elviselhetetlenebb körülményeket, s nem vezet a munkavállalók egyre nagyobb, kényszerű teherviseléséhez. Épp ezért arra kell törekedjünk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel megerősítsük közösségeinket, hogy az képes legyen – akár a gazdasági visszaélések esetében is – az önvédelemre, valamint tájékoztassuk a szélesebb közvéleményt is a felmerülő problémák valódi okáról, hogy még véletlenül se alakulhassanak ki téves kép rólunk” – fogalmaz Tőkés Lehel.
Az EMNP gyergyószéki elnöke így zárja állásfoglalását: „Felületes és elhamarkodott ítéletek helyett tájékozódjunk: a gyergyóditróiak többet érdemelnek!”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA