A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Pázmaneum Polgári Társulás
Katolikus magyarság – szétszabdalva a Felvidéken
Külhoni civil szervezetek - 2020. február 12., szerda 07:09

A Katolikus Egyház szlovákiai képviselői Jozef Tomko bíboros vezényletével 12 évvel ezelőtt, 2008. február 14-én hirdették ki a római katolikus egyházmegyék átszervezését, valamint két új egyházmegye megalakítását.
Az átszervezési terv kidolgozásánál azonban nem voltak tekintettel arra, hogy megoldásukkal megbomlik az egy tömbben élő magyar nemzetiségű hívek természetes egysége. A felosztásra reagálva a Szlovák Püspökkari Konferenciához nyílt levelet juttatott el a Pázmaneum Polgári Társulás, a Jópásztor Alapítvány és a Mécs László Társulás, amelyben a felvidéki magyar katolikusok szolgálatával megbízott magyar főpásztor kinevezését és lelkipásztori ellátásuk megfelelő megoldását kérték. A kéréssel egyetértő magyar hívek és lelkipásztoraik nevében a Szlovák Püspökkari Konferenciához eljuttatott nyílt levelet 25 szlovákiai magyar civil szervezet támogatta, és két hónap alatt mintegy huszonötezren írták alá.
Tizenkét évvel ezen számunkra gyászos évforduló -ahogy sokan nevezik: „Egyházmegyei Trianon”- és a felvidéki magyar katolikusok kéréseinek megfogalmazása után elmondható, hogy azok kinyilvánítása jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy majdnem minden magyarok által lakott egyházmegyében helynököket neveztek ki a magyarok részére, akik bizonyos kompetenciákkal is rendelkeznek helyi szinten. A kérdés komplex megoldása azonban továbbra is várat magára. A Pázmaneum Társulás a felvidéki magyar katolikusok jelentős részének óhaját szem előtt tartva továbbra is szorgalmazza, hogy a kinevezett püspöki helynökök munkáját olyan, a magyar katolikusok pasztorációjával megbízott főpásztor koordinálja, akinek tevékenysége nem korlátozódik csupán valamelyik egyházmegyére. Olyan főpásztorra van szükségünk, aki összefogja a felvidéki magyar katolikus papokat és híveket, ezáltal is elősegítve a lelki élet fellendülését a különböző egyházmegyék magyarok által is lakott területein. Továbbra is jelentős probléma ugyanis a magyar ajkú papok hiánya, ami az egyházmegyei felosztással tovább fokozódott. Ezért a helyi magyar közösségekből kikerülő hivatások gondozására kell figyelmet fordítani, amely más módon és más személyekkel nem pótolható, mivel csak a magyar papok által lehet biztosítani a felvidéki magyar katolikus közösség identitásának megőrzését, gyarapodását és fejlődését.
„Szent Cirill és Metód a sikeres evangelizáció szép és bölcs példáját hagyták ránk. A szláv nemzetek iránti szeretetből elsajátították a rájuk bízott nép anyanyelvét és az Evangéliumot a nép nyelvén kezdték hirdetni. A siker csodálatra méltó volt: a szláv nemzetek elfogadták a keresztény hitet. Gondoskodtak arról, hogy utódaik olyan lelkipásztorok legyenek, akik a rájuk bízott népből származnak. Napjaink sikeres evangelizációjának érdekében hasznos lenne követni példájukat.” (Idézet a Nyílt levélből)
Ezért a 12 éve megfogalmazott Nyílt levélben foglalt kéréseket ma is aktuálisnak tartjuk és várjuk azok mielőbbi megoldását az illetékes egyházi hatóságtól, kéréseink aktualitását pedig megerősítettük a múlt év végén Ferenc pápának elküldött Üdvözlő Nyilatkozatban is. Ennek jegyében folytatjuk a közös imát a felvidéki magyar katolikusok jogos kéréseinek teljesítéséért a januárban megkezdett Felvidéki Imakilenced és az idei Jó Pásztor Vasárnapjához kacsolódó Triduum keretében, amikor továbbra is magyar papi és szerzetesi hivatásokért valamint magyar főpásztorért imádkozunk majd, remélve, hogy kéréseink meghallgatásra találnak!
Karaffa János/Pázmaneum Társulás

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA