A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A nemzeti összetartozás megjelenítése zarándoklattal
MÁÉRT - 2020. február 24., hétfő 15:20

A magyarországi hajdúvárosok küldöttei idén 14. alkalommal vettek részt a Bocskai-zarándoklaton február 22-én és 23-án. A Hajdúnánás–Hajdúdorog–Hajdúböszörmény–Debrecen–Derecske–Kolozsvár–Gyulafehérvár–Nagyenyed–Nagyvárad–Debrecen–Hajdúnánás útvonalat követő delegáció a Bocskai István (1557–1606) életéhez és uralkodásához kapcsolódó egyes helyszíneket, emlékhelyeket kereste fel. Vasárnap délben Nagyváradra, a Partiumi Keresztény Egyetemhez érkezett a csapat, itt áll 2009 ősze óta egy impozáns emléktábla annak mementójaként, hogy a fejedelem küzdelmes és kalandos élete során volt Várad kapitánya, Bihar vármegye főispánja, a Partium tényleges ura is.
Tőkés László egyetemalapító püspök, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke köszöntötte a zarándokokat és a helybéli emlékezőket, üdvözlőbeszédében megrajzolva a fejedelem pályáját, kiemelve annak geopolitikai jelentőségű momentumait, méltatva a hazafi, a hadúr és a hitvédő történelmi érdemeit. „Kései alattvalóiként és egykori országalakulatának partiumi polgáraiként hajtunk fejet emléke előtt, a Szentírás parancsa szerint is: Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket” (Zsid 13.7) – mondotta, majd a nemzeti összetartozás meghirdetett esztendejében, Trianon centenáriumi évében arra figyelmeztetett, hogy azáltal emlékezünk méltóképpen, hogyha hűek vagyunk Bocskai szellemi, lelki, politikai örökségéhez. Ő ugyanis arra intette végrendeletében az erdélyieket, hogy Magyarországtól el ne szakadjanak, és arra intette a magyarországiakat, hogy az erdélyieket el ne taszítsák maguktól. Politikai eredményeit és hagyatékát méltatva Tőkés László rámutatott: a fejedelem – mai szóval – egységet teremtett a sokféleségben, amikor szabadságot és nyugalmat hozott a Kárpát-medence alaposan megtépázott, háborúk dúlta középső és keleti felébe, létrehozta a hajdúk és székelyek szimbolikus egységét, a Partium és Erdély összetartozását, és nem utolsósorban érvényt szerzett az 1568-as tordai vallásbékének. A három részre szakadt ország részleges egyesítőjeként Bocskai István Erdély aranykorának megalapozója is – emlékeztetett az EMNT elnöke, hozzátéve: gyakorlatilag az általa négy évszázada kijelölt történelmi nyomvonalon haladunk ma is, amikor a leszakítottak Részek a független Magyarországgal szövetségben a „pusztulás megépítésén”, az elrontottak kijavításán munkálkodnak.
Szólláth Tibor hajdúnánási polgármester a küldöttség vezetőjeként köszönte meg a fogadtatást, röviden vázolva a 2007-ben megindított zarándoklatsorozat történetét. Kitért Bocskai és hajdúk viszonyára, illetve több demográfiai vonatkozásra, megemlítve: a fejedelem kilencezer hajdút telepített le annak idején, ma százezres a magyarországi hajdúvárosok össznépessége, településeik virágzanak, akár sikertörténetről is beszélhetünk, bár a történelem viharai közben olykor csak a véletlenen múlott, hogy ma Magyarország határain belül élhetnek. Ennek tudatában idézte Bocskai egy kevésbé ismert posztulátumát: „Fundamentuma megmaradásunknak, hogy egyik magyart a másikkal ne rágassák, étessék.”
Szavalattal Meleg Vilmos színművész, az RMDSZ városi szervezetének elnöke szolgált, aki Kozma Andor és Juhász Gyula egy-egy szövegét tolmácsolta a rá jellemző átéléssel. Az egyetem belső udvarán álló emléktáblánál a hajdúvárosok küldöttei, az EMNT, az EMNP és az RMDSZ képviselői koszorúztak, az esemény a Szózat és a Himnusz eléneklésével ért véget.

 


 

4 csatolt kép
egykoszorukettoTokes
Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA