A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Folytatódik templomaink felújítása
MÁÉRT - 2020. március 19., csütörtök 09:34

A horvát kormány továbbra is támogatja református templomaink felújítását. Az egyházi épületek helyreállítására az idei évre mintegy 1,27 millió kúnát hagyott jóvá a kulturális minisztérium.
 
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) mindig is nagyon fontosnak tartotta épített örökségünk megóvását. A HMDK jóvoltából az elmúlt években több, a horvátországi magyarok által használt egyházi és világi épület is megújult. Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk közbenjárásának köszönhetően az idei évben is folytatódnak a felújítások a sepsei, a várdaróci és az eszék-rétfalusi református templomokon.
Sepse, Várdaróc és Eszék-Rétfalu
A szóban forgó szakrális épületek felújítása már az előző években megkezdődött. A várdaróci templom 2018 decemberében visszakapta eredeti kupoláját, tavaly pedig a kerítése újult meg. Az idei évben mintegy 800 ezer kúna értékben az épület teljes külső burkolatának a restaurációja következik. Az eszék-rétfalusi református templom restaurálása már több éve tart. Az évek során megújult a templom tornya és a tetőszerkezete, valamint a lelkészlak is. A kulturális minisztérium idén a renoválás egy újabb fázisát hagyta jóvá, ezúttal a templom belső falai és az elektromos hálózat újul meg 70 ezer kúnából.
Közösségünk egyik legveszélyeztetettebb műemléktemploma a sepsei domboldalon áll. Az instabil talajon álló épület alapja az évek során megrogyott. Olasz szakemberek segítségével tavaly nyáron sikerült megmenteni a templomot, melyen az idei évben megkezdődhetnek a restaurációs munkálatok. A sepsei reformátusok temploma idén kívülről újul meg, melyre a horvát minisztérium 400 ezer kúnás keretet hagyott jóvá. - Legfontosabb épített örökségeinknek a templomainkat tekinthetjük. A horvátországi magyarság által használt egyházi épületek védelmére és tatarozására már az elmúlt években is tekintélyes összeget sikerült kieszközölnünk horvát állami forrásokból, és ez idén sincs másként. Ezúttal egy tekintélyes, 1,27 millió kúnás támogatás érkezik majd Sepsére, Várdarócra és Rétfaluba - nyilatkozta lapunknak Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, aki hozzátette, hogy a jövőben is mindent meg fog tenni azért, hogy folytatódhasson a közösségünk által használt épületek felújítása .

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA