A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Csak engedéllyel hagyhatjuk el lakhelyünket
MÁÉRT - 2020. április 2., csütörtök 10:02

A horvát kormány a koronavírus-járvány visszaszorításának érdekében számos óvintézkedést hozott. Ezek közül a legszigorúbb kétségkívül a lakhely elhagyásának korlátozása.
A koronavírus terjedését legkönnyebben az emberi érintkezések számának csökkentésével lehet lelassítani, megállítani. Ennek érdekében a hatóságok világszerte olyan intézkedéseket hoznak, melyek igyekeznek minimalizálni az emberek közötti kontaktokat. Nem kivétel ez alól Horvátország sem, ahol első lépésként az iskolákat zárták be, majd pedig betiltották a tömegrendezvényeket. A szigorítások egy újabb foka a lakóhely elhagyásának korlátozása. A március végén született rendelet értelmében csak az hagyhatja el az állandó lakhelyéül szolgáló várost, illetve járást, aki rendelkezik az ehhez szükséges engedéllyel. Ilyen engedélyt csak munkába járáshoz, illetve fontos feladatok elvégzéséhez állítanak ki a hatóságok, munkáltatók. Munkába is csak akkor mehetünk, ha olyan munkakörben dolgozunk, mely az adott helyzetben nélkülözhetetlen. Ilyen az egészségügy, a szállítmányozás, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a karbantartás, de ide tartoznak a kommunális szolgáltatások és a rendfenntartó erők, valamint az élelmiszerboltokban dolgozók és az újságírók is. Az említett foglalkozásokat űző polgárok számára a munkáltató állítja ki a szükséges igazolásokat. Kivételt képeznek ez alól a mezőgazdászok, nekik a polgári védelem helyi megbízottjai állítják ki a szükséges bizonylatokat, melyek hátránya, hogy csak egy napra szólnak. Többnapos okmányért a mezőgazdasági minisztérium helyi kirendeltségéhez kell fordulni (Savjetodavna služba) telefonon vagy interneten keresztül. Amennyiben a rendőrök a lakhelyünkön kívüli önkormányzat területén igazoltatnak bennünket, és nem rendelkezünk a szükséges engedélyekkel, akkor komoly bírságokra számíthatunk.
A polgári védelem is kiállíthat igazolásokat
A polgári védelem (civilna zaštita) helyi megbízottjai nemcsak a mezőgazdászoknak állítanak ki engedélyt, hanem azoknak is, akiknek valamilyen sürgős oknál fogva el kell hagyniuk lakhelyüket. Ilyen ok lehet a gondozásra szoruló hozzátartozók ápolása, helyben nem kapható gyógyszerek és élelmiszerek. Az igazolások kiadásának módja önkormányzatonként eltér.
A Lacházi járás területén minden faluban lehetőség van bizonylat igénylésére. Harasztiban minden nap 17 és 19 óra között a helyi kultúrotthonban várják az igénylőket.
- Szigorúan vesszük az igazolások kiadását, gondosan ellenőrizzük, hogy kinek és milyen célból állítjuk ki a szükséges dokumentumot. Bevásárlási célból például családonként hetente csak egy engedélyt adunk ki - mondta Csiszár Norbert, a polgári védelem Harasztiban működő részlegének megbízottja, aki hozzátette, hogy a faluban naponta átlagosan 10 engedélyt adnak ki.
A Hercegszőlősi, a Bellyei és a Darázsi járás területén e-mailben is kérhetők a lakhely-elhagyási igazolások. Ha erre nincs módunk, minden nap délelőtt 8 és 10 óra között személyesen is kérhetjük a bizonylatot. Hercegszőlősön a kultúrotthonban, Bellyén és Darázson pedig a járás épületében. A Darázsi járás területén zavartalan az engedélyek kiadása, ami többnyire online folyik. Igyekszünk rugalmasak lenni, nem az a célunk, hogy ellehetetlenítsük az emberek mindennapi életét, de ugyanakkor nem engedhetjük meg a visszaéléseket sem - mondta Sipos Sándor, a Darázsi járás polgári védelmi központjának vezetője, a járás magyar elöljáró-helyettese, aki hozzátette, az önkormányzatuk területén működő vállalatok is jól alkalmazkodtak a kialakult helyzethez

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA