A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Tőkés László: A román államfőnek haladéktalanul le kell mondania
MÁÉRT - 2020. április 30., csütörtök 15:21

Tőkés László volt református püspök és európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alapító elnöke 2020. április 30-án nyilatkozatot juttatott el a sajtóhoz, amely alább olvasható:

 Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács mélységesen elítéli Klaus Iohannis államelnök 2020. április 29-én világgá kürtölt televíziós nyilatkozatát a Székelyföld autonómiastatútumára vonatkozó törvénytervezet hallgatólagos képviselőházi elfogadása tárgyában. Ezzel együtt teljes támogatásáról biztosítja az utóbb a szenátus által döntő házként elvetett jogszabályt, és továbbra is következetesen kiáll Székelyföld területi autonómiája mellett.
A román államfő uszító, gyűlöletkeltő beszéde a román büntetőtörvénykönyv paragrafusaiba ütközik, etnikai feszültségeket szít, és mint ilyen, mélységesen kisebbség-, illetve demokrácia- és Európa-ellenes. Méltán várható el, hogy a kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt, valamint a Romániai Német Demokrata Fórum is elhatárolódjék tőle, melyeknek Klaus Iohannis előzőleg elnöke volt. Szégyenletes körülménynek tartjuk, hogy erdélyi szász államelnökünk és magyar felmenőkkel rendelkező miniszterelnökünk, Ludovic Orban a román–magyar megértés és megbékélés helyett a sovén magyarellenességet gerjesztik.
Éppen harminc éve annak, hogy Ion Iliescu volt szocialista elnök szeparatizmussal vádolta meg az autonómiájuk mellett felsorakozó erdélyi magyarokat, és a „magyar kártya” kijátszásával nyitott utat a marosvásárhelyi magyarellenes agresszió előtt. Megdöbbentő hasonlósággal és gátlástalansággal ugyanerre vetemedik most német nemzetiségű, evangélikus-lutheránus vallású utódja, Klaus Iohannis, aki bármely valós alap nélkül ismét Erdély Magyarországhoz való csatolásával riogatja a román közvéleményt.
Mi a különbség a szocialista Iliescu és a liberális Iohannis között? Mindketten a magyar „szeparatizmus” nótáját fújják, az 1990 márciusában helyreállított Securitate kottája szerint, melynek magyar ügyekkel foglalkozó szekciója egyébként „A magyar irredenták” elnevezést viselte.
Tiltakozunk Ceau?escu titkosrendőrsége, a volt Securitate kisebbség-, illetve magyarellenes politikai örökségének a továbbvitele ellen, ami az általános autonómiaellenességben, továbbá Beke István és Szőcs Zoltán jogtalan bebörtönzésében, valamint az úzvölgyi temetőgyalázásban is kirívó módon megnyilvánul.
A romániai forradalom 30. évfordulója alkalmából elmondott beszédében Orbán Viktor miniszterelnök „a románokkal közösen egy új Közép-Európa építése” mellett foglalt állást. Iohannis elnök ellenben mostani televíziós nyilatkozatában is a magyar miniszterelnök ellen vádaskodik, ahelyett, hogy – államfői hivatásának megfelelően – a népeink közötti együttműködést és a román–magyar megegyezést munkálná.
Mindeneket figyelembe véve, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács méltatlannak ítéli Klaus Iohannis urat magas tisztségére, és az államelnökségről való lemondásra szólítja fel őt.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA