A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Az EMNT elnöke levelet írt Ludovic Orban román miniszterelnöknek
MÁÉRT - 2020. április 30., csütörtök 17:10

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sajtóirodája közlése szerint Tőkés László elnök aláírásával levél ment április 30-án a bukaresti kormánypalotába, Ludovic Orban román miniszterelnöknek, melyben felhívják a figyelmét arra, hogy a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetben az állami intézmények és hatóságok – törvénytelenül és súlyosan diszkriminatív módon – kizárólag román nyelven kommunikálnak, ugyanakkor arra kérik a miniszterelnököt, hogy sürgősen orvosolják a helyzetet, tájékoztatva a lakosságot a nemzeti kisebbségek nyelvén is.
Mint ismeretes, április 24-én az EMNT nevében Sándor Krisztina ügyvezető elnök levélben kereste meg a belügyminisztert, az oktatásügyi minisztert, valamint az egészségügyi minisztert, jelezve: a hatóságok számos területen és alkalommal diszkriminatívan járnak el, amikor kizárólag román nyelven kommunikálnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről. Ugyanerre az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat is felhívta a figyelmet, mely szervezetnek az EMNT is teljes jogú tagja.
Tőkés László levelében rámutatott: Románia 2007-ben ratifikálta a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartáját, idén márciusban pedig az Európa Tanács közleményben adta közre a koronavírus-járványra vonatkozó és a nyelvi jogokat érintő ajánlásait, melyekben arra kérte a tagállamokat – így Romániát is –, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvein is tegyék elérhetővé a tájékoztató anyagokat, valamint minden fontos információt. Ezzel szemben a román hatóságok mind a mai napig kizárólag román nyelven kommunikálnak, noha a magyarság számaránya hat megyében is meghaladja a 20%-ot.
Az EMNT elnöke – felidézve az ügyvezető elnök által jegyzett korábbi három dokumentumot – levelében hosszasan sorolja mindazokat a súlyosan diszkriminatív helyzeteket, melyek a koronavírus-járvány romániai kezelése során tapasztalhatóak. Így például – a teljesség igénye nélkül – a létrehozott információs vonalon (zöldszámon) keresztül kizárólag román nyelven kaphatnak tájékoztatást az állampolgárok, a hatóságok által működtetett internetes felületek csak román nyelven érhetők el, az online oktatásban résztvevő, magyar anyanyelvű diákok nem kaptak megfelelő, magyarul is elérhető segédanyagokat (magyar nyelvű elektronikus tankönyveket és feladatsorokat), valamint a „Telesuli” magyar nyelvű műsorait is csak a Román Televízió regionális csatornái sugározzák.
Levelében Tőkés László arra kérte Románia miniszterelnökét, hogy a lehető legrövidebb időn belül tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a jelenlegi, súlyosan diszkriminatív állapot megszűnhessen, s a védekezés, megelőzés és válságkezelés szempontjából fontos információk magyar nyelven is elérhetőek legyenek.

 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA