A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Búcsú Beder Tibortól
MÁÉRT - 2020. május 4., hétfő 21:37

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt Országos Elnökségei mély megrendüléssel értesültek Beder Tibor székely közíró, kutató, földrajztanár, nyugalmazott Hargita megyei főtanfelügyelő elhunytáról.
A Magyarok Székelyföldi Társaságának lelkes vezetőjeként, a Török–Magyar Baráti Társaság alapítójaként maradandót alkotott és hagyott hátra szeretett népének. Oktatói és közéleti munkássága során a legnehezebb időkben is képes volt hitet, reménységet adni, példát mutatni közössége számára, méltósággal viselve a kommunista diktatúra ellehetetlenítési kísérleteit.
Beder Tibor írásaiban a magyarság eszmeiségét, a Székelyföldön való megmaradást hirdette, irányt mutatva abban, hogy miként lehet magyarnak, székelynek és embernek lenni még a legnehezebb időkben is. „Mert kell legyen egy hely, ahol jól érezheti magát az ember. És ez egy olyan Székelyföld, ahol szabadon szárnyal a magyar nyelv, ahol a székelyek határozzák meg, hogy mit kívánnak tanítani az iskolákban, mit kívánnak tenni az erdőikkel, földjeikkel, hegyeikkel, ásványkincseikkel. Kell legyen egy hely Romániában is, ahol otthon érezhetjük magunkat. Ez a hely az autonóm Székelyföld, amelyért harcolni kell. Mert csak így lesz feltámadás. És én hiszek a feltámadásban” – vallotta.
Erdélyi magyar közösségünkért végzett fáradhatatlan munkája, kiállása mindannyiunk számára példamutató marad. Beder Tibor az autonómia ügyének következetes harcosaként él tovább sokunk szívében.
Gyászoló szeretteinek együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki!
Emléke legyen áldott!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA