A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Szövetség
Folytatjuk a munkát: megvédjük a nemzeti régiókat!
MÁÉRT - 2020. május 20., szerda 16:32

Mint ismert, az Európai Bizottság zöld utat adott a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezéséhez kapcsolódó aláírásgyűjtés meghosszabbításához. Bár a döntést még az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is meg kell erősítenie, bízunk benne, hogy az EU intézményei, valamint a magyarellenes erők nem gördítenek akadályt a határidő meghosszabbítása elé, így az elkövetkező hat hónapban összegyűlhet a kellő mennyiségű szignó az eddig hiányzó országokból is.
Az Erdélyi Magyar Szövetség vezetőiként arra buzdítunk mindenkit, aki eddig még nem írta alá a nemzeti régiók védelméről szóló kezdeményezést, hogy tegye meg, hiszen minél több kézjegyet sikerül összegyűjtenünk, kezdeményezésünk annál nagyobb súllyal jelenhet meg a nemzeti érdekérvényesítés európai színterén! Meggyőződésünk, ha sikerülne akár kétmillió aláírást is összegyűjtenünk, az az európai döntéshozók problématérképére hangsúlyosan és megkerülhetetlenül helyezhetné fel a nemzeti régiók tudatos elsorvasztására törekvő állampolitikákat, valamint ugyanezen régiók megvédésének halaszthatatlan szükségszerűségét.
Az előttünk álló hat hónapban – miként eddig is – minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogatni fogjuk a kezdeményezést, hiszen meggyőződésünk, hogy az az erdélyi magyar önrendelkezési törekvések egyik fontos mérföldköve.
Korábban szinte példa nélküli összmagyar mozgósításnak lehettünk szemtanúi, hiszen alig néhány nap leforgása alatt több százezer támogató csatlakozott a kezdeményezéshez. Mindezek fényében bizakodással tekintünk az előttünk álló időszakra. Ugyanakkor már korábban is egyértelművé tettük: az Erdélyi Magyar Szövetség által meghirdetett új magyar egység főpróbájának is tekinthető siker bebizonyította, hogy az önös pártérdekek mellőzésével és az erdélyi magyarságra erőltetett egypárti gondolkodás megkerülésével eredményes magyar összefogás teremthető Erdélyben.
Folytatjuk a megkezdett munkát!
Hajrá Erdély! Hajrá Székelyföld! Hajrá Partium!
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke
Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke

 


 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA