A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Elfogadhatatlan magyarellenesség a román tudományosság legmagasabb fórumain
MÁÉRT - 2020. június 5., péntek 21:54

Sajtótájékoztatót tartott Marosvásárhelyen Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Kincses Előd ügyvéd annak apropóján, hogy az EMNT kártérítési keresetet nyújtott be Dan Dungaciu, a Román Akadémia Politikatudományok és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének igazgatója ellen, amiért az a „Magyar vírus járványfenyegetése” című cikkével megsértette a magyar közösséget, komoly károkat okozva a román–magyar viszony tekintetében is.
A sajtótájékoztató elején Tőkés László elmondta: előző nap Bukarestben jártak Kincses Előddel, akinek jelenléte szimbolikus is volt, hiszen harminc esztendővel ezelőtt Temesváron ő volt Tőkés védőügyvédje, most pedig ismét ő védi a legfelsőbb bíróságon, amikor a Románia Csillaga érdemrend visszavonását kimondó államelnöki rendelet fellebbezési perében járnak el. „Bár az érdemi tárgyalást elhalasztották, június 4-i időzítése mégis szimbolikusnak tekinthető. Ennek megfelelően a román fővárosban emlékeztünk meg a trianoni békediktátumról, s hangsúlyoztuk ismét: Trianonra a temesvári megbékélés jegyében tekintünk, hiszen 1989-ben Temesváron románok és magyarok egymásra találtak, jó alkalom nyílt akkor a megbékélésre, de azt a marosvásárhelyi fekete március eseményei ellehetetlenítették. Az Iliescu-féle rendszer egyik legnagyobb bűne, hogy levegőbe röpítette a román–magyar megbékélés esélyeit” – mondta Tőkés László. 
Kincses Előd a Dan Dungaciu ellen indított per kapcsán elmondta: a Román Akadémia alkalmazottja, aki ráadásul a fővárosi tudományegyetemen oktatja és a központi sajtóban terjeszti ártalmas nézeteit, említett írásában egyfajta „terjedő magyar vírusként” mutatta be az anyaországból Erdélybe érkező állami támogatásokat, melyek – a jogvédő meglátása szerint – nemcsak az erdélyi magyarokat segítik, hanem minden, a régióban élő állampolgárt. „Ezeknek a támogatásoknak hála mindenki jól jár, aki magyarok által lakott területen él” – mondta az ügyvéd, majd hozzátette: Dungaciu írásában tudatosan és fondorlatosan támadta közösségünket, az erdélyi magyarságot kedvező helyzetbe hozó támogatási rendszer ellehetetlenítésén munkálkodva.
Ehhez kapcsolódva Tőkés László elmondta: a román „geopolitikus” tette egyértelműen magyarellenes cselekedet, mely világosan illeszkedik bele a román államhatalom kirekesztő, megbélyegző, romboló politikájába. „Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a román tudományosság és oktatás legmagasabb fórumain Dan Dungaciuhoz hasonló személyek trónoljanak, akik egyértelműen magyarellenes célzattal teszik, amit tesznek. Ez nem méltó sem a tudományossághoz, sem a románsághoz” – zárta gondolatait Tőkés László.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA