A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A Partiumi Keresztény Egyetem 2019/2020-as tanévének lezárása alkalmából
MÁÉRT - 2020. június 12., péntek 19:44

Tőkés László elnök és Tolnay István alelnök aláírásával nyilatkozatot adott ki ma Nagyváradon a Pro Universitate Partium Alapítvány, alább olvasható.
*
Folyó év február 18-i kuratóriumi ülésén a Pro Universitate Partium Alapítvány határozati állásfoglalásában köszöntötte az általa létrehozott Partiumi Keresztény Egyetem 2019. december 19-én kimondott újbóli intézményes akkreditációját.
Egyetemünk mai tanévzáró ünnepélye és végzett hallgatóinak ballagása alkalmából Isten iránti hálaadással emlékezünk meg jogelődje, a Sulyok István Református Főiskola megalakulásának 30. évfordulójáról, és ünnepélyes állásfoglalásunkkal adunk számot az azóta megtett útról.
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és Püspöki Széke 1990. május 14-i közös határozatában világosan kimondta: „Amennyiben az állam nem biztosítja a Bolyai Egyetem újraindítását, akkor az egyházak, más nemzetiségi szervezetekkel karöltve, megszervezik a magyar felsőoktatást az általuk alapított magyar egyetemen.” Erdélyi magyar történelmi egyházaink – a lehetőségek szerint – eleget tettek ezen nemzetpolitikai fontosságú vállalkozásuknak, és a Sulyok István Református Főiskolát követően, 1999-ben és 2000-ben ilyenképpen alapították meg a Partiumi Keresztény Egyetemet, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet.
Alapítványunk kuratóriuma nevében elismerésünket fejezzük ki egyházi alapítású partiumi és erdélyi magánegyetemeink ez idáig elvégzett közérdekű munkájáért és szolgálatáért. A nagy próbatételt jelentő koronavírus-járvány közeli befejeződésének reménységével Isten áldását kérjük ballagó hallgatóinkra, valamint a fennállása 31. esztendejébe lépő egyetemünkre!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA