A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A HMDK jelöltjei átadták a támogatói aláírásokat
MÁÉRT - 2020. június 18., csütörtök 09:45

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) úgy döntött: a július 5-ei parlamenti választásokon Jankovics Róbert elnököt indítja a mandátumért, helyettese pedig Matijević Olivér ügyvezető elnök lesz. A horvátországi magyarság számára stratégiai fontosságú, hogy a törvényhozásban a jövőben is megfelelő képviselettel rendelkezzen. A HMDK úgy véli, a 45 éves mérnök parlamenti képviselőként felelős tisztsége betöltésének időszakában tudását, tapasztalatát és szervezőképességét a horvátországi magyarság szolgálatába állította, és újbóli megválasztása esetén tovább folytatja azt az eredményes munkát, amelyet az elmúlt években végzett. Helyettese Matijević Olivér okleveles jogász, a HMDK ügyvezető elnöke, aki több felelősségteljes poszton végzett munkájával bizonyította, hogy a horvátországi magyarság érdekeit szem előtt tartva dolgozik. A jelöléshez szükséges aláírások listáját a két jelölt június 12-én délben adta át a horvát száborban.
- A magam nevében először is köszönetemet fejezem ki annak a 3617 horvátországi magyarnak, aki aláírásával támogatta Matijević Olivér és az én jelölésemet annak az érdekében, hogy szervezetünk színeiben indulhassunk a választáson a magyarságot megillető következő mandátumért. Optimisták vagyunk, bízunk benne, hogy az aláírások nagy száma is azt bizonyítja, a horvátországi magyarok jól megértették azokat az üzeneteket, amelyeket az előző években eljuttattunk hozzájuk. Ez nagy megtiszteltetés és óriási felelősség is számunkra, és mint korábban is, a HMDK-ban most is nagyon komolyan és felelősségteljesen fogunk hozzáállni a feladatainkhoz - mondta Jankovics Róbert.
 
Eddig sosem tapasztalt érdeklődés volt a terepen
A HMDK aláírásgyűjtői nem egész egy héten keresztül járták a terepet és gyűjtötték az aláírásokat szervezetük jelöltjeinek. A helyszíni beszámolók alapján nagy volt az érdeklődés a HMDK jelöltjei iránt.
Csúzán szinte az egész falu aláírt
- Csúzán hihetetlenül nagy a HMDK jelöltjeinek támogatottsága, szinte az egész falu aláírt a Jankovics Róbert – Matijević Olivér párosnak, ami példátlan. Ez jól bizonyítja azt, hogy az emberek értékelik az eddig elvégzett munkát, és ők is részesei akarnak lenni ennek a sikersztorinak, ami a horvátországi magyarságot jellemzi az elmúlt időszakban - mondta Hordósi Dániel, aki szülőfalujában koordinálta az aláírásgyűjtést.
A vártnál is több aláírás gyűlt össze Vörösmarton
- Nálunk, a faluban a vártnál is nagyobb volt az érdeklődés a HMDK képviselő-jelöltjei iránt, hiszen a vörösmartiak jelentős része úgy döntött, hogy támogatja aláírásával eddigi parlamenti képviselőnket. Jó érzés tapasztalni, hogy a HMDK elnyerte a vörösmartiak bizalmát is - mondta Fábiján Melissza, aki bízik benne, hogy ez július 5-én, a választások napján is megnyilvánul majd.
A kórógyiak számára egyértelmű volt, hogy kit támogatnak
- Településünkön az elmúlt négy év alatt minden olyan ígéret megvalósult, amit képviselőnk a megválasztása előtt tett. Ezzel megszilárdította bizalmát az emberek körében, amit jól tükröz az is, hogy a kórógyiak számára egyértelmű volt, hogy ki az, akit támogatni kell - mondta Cserepes Zoltán helyi aktivista.
Várdarócon mindenki alá akart írni
- A HMDK az elmúlt években számos beruházásnak a kezdeményezője és kivitelezője volt Várdarócon, amivel kiérdemelte a falubeliek feltétlen bizalmát. Ez megmutatkozott a terepen is, hiszen több mint 250 aláírást gyűjtöttünk - mondta Kis Darió, aki maga is a falu házait járva gyűjtötte az aláírásokat.
Szentlászlón elégedettek a HMDK-val
-          A szentlászlóiak elégedettek a HMDK és Jankovics Róbert munkájával, ezért nem volt számukra kérdéses, hogy kit fognak támogatni. Aktivistáinkat mindenhol szépen fogadták, és szépszámú aláírást tudtunk összeszedni - mondta Kelemen Dezső, aki nagyon büszke településének a lakóira.
Nagybodolya egységesebb, mint valaha
- Nagybodolya a legkisebb horvátországi magyar település, ám annál összetartóbb. A faluban 54 felnőtt, magát magyarnak valló ember él, akik egytől egyig aláírták Jankovics Róbertnek a támogatóíveket - mondta Keresztes József, hozzátéve, hogy falujukra különösen igaz a mondás, hogy „egy mindenkiért, mindenki egyért”.
Laskó a rekorder - Laskón gyűlt össze a legtöbb támogatói aláírás, ami a település méretén felül annak is köszönhető, hogy sosem volt még ilyen egységes a falu. Aktivistáinkat mindenütt szívélyesen fogadták, ami azt bizonyítja azt, hogy az emberek értékelik azt a munkát, amelyet a HMDK a közösségért végez - mondta Munk Erik.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA