A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Rövid jelentés a TRIANON MARATON 2020 jelen állásáról
MÁÉRT - 2020. június 25., csütörtök 14:47

Június 22-én, a maratoni távok futásának 19. napján, Nagy József Barna, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács partiumi régióelnöke, a Magyar Polgári Egyesület elnöke is csatlakozott a futóhoz egy biciklivel. A régióelnök Nagyváradról indult el, hogy Körösszegapátinál csatlakozzon a maratonfutóhoz, majd együtt érkezzenek meg Ártándra. A maratonfutó és a biciklis Berekbőszörménytől szakadó esőben tették meg az utat Ártándig.
Nagy József Barna az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és annak elnöke, Tőkés László üdvözletét is tolmácsolta Juhos Gábornak, hiszen Juhos Gábor mostani futásával is, csakúgy, mint számos korábbi futásával, a trianoni határon kívül került magyarokra és az ő küzdelmükre kívánja felhívni a figyelmet. Juhos Gábor korábban már több alkalommal is futott az EMNT különböző ügyeit, küzdelmeit felvállalva, de több alkalommal futott már a Székelyföldön azért is, hogy a magyarság autonómiájának fontosságára felhívja a figyelmet. 2015 szeptemberében több mint 550 km-t futott Temesvártól Szatmárnémetin át Kolozsvárig, hogy az 1989-es forradalom áldozataira emlékeztessen. Még ugyanabban az évben, december közepén, Kolozsvártól Temesvárig futott el, hogy ott csatlakozzon az EMNT ünnepi rendezvényeihez.
A Bihar megyei Székelyhídon született Juhos Gábor neve már korábbról is ismert lehet, hiszen 1989-ben másodmagával gyalogolt el Budapestről Párizsba, hogy az erdélyi falurombolásról tájékoztassa a Nyugatot, illetve vállalásukkal tiltakozzanak a falurombolás ellen.
Juhos Gábor ebben az esztendőben úgy tervezte, hogy a trianoni palotától, a békediktátum aláírásának helyszínétől fut el Tordáig, ahol 1568-ban a világon először foglalták törvénybe a lelkiismeret- és vallásszabadságot. Sajnos a járványhelyzet miatt nem tudta ezt a tervét kivitelezni, ezért döntött úgy, hogy B tervként nekivág a mintegy 2020 kilométeres futásnak.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács további erőt, kitartást, kíván Juhos Gábornak, hogy egészségben teljesíthesse vállalását és így érkezzen vissza Sopronba.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA