A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Jankovics: Erős magyar képviseletre van szükség Zágrábban
MÁÉRT - 2020. június 26., péntek 14:42

Június 20-án az OVB (Országos Választási Bizottság) honlapján megjelentette a július 5-ei parlamenti választásokra leadott jelöléseket mind a 12 horvátországi választókerületre vonatkozóan. Ezekből kiderült, hogy a HMDK az egyetlen szervezet, amely jelölt(ek)et állított a horvát szábor „magyar” mandátumának a megszerzése érdekében.
 
Ez egy olyan helyzet, amelyre még a horvátországi magyarság történetében nem volt példa. Emlékezzünk csak vissza: az 1992-es parlamenti választásokon három magyar képviselő-jelölt volt Rác-Szabó Erzsébet, Kelemen Dávid és Faragó Ferenc személyében; 1995-ben öt képviselőjelölt indult dr. Szántó Tibor, Jakab Sándor, Döme Dezső Dániel, Kispál István és Tausz Imre személyében; 2000-ben négy képviselőjelölt volt: Sörös József, Szekeres Péter, Sója Dénes és dr. Szántó Tibor; 2003-ban ugyancsak négy jelölt volt: Raucher Emma, Kucsera Bandi, Sója Dénes és Ádám Jenő, 2007-ben öten voltak: Ruksinski Stanislav, Varga Tibor, Szekeres Péter, Sója Dénes és Jankovics Róbert, míg 2011-ben, 2015-ben és 2016-ban már csak a MESZ és a HMDK jelöltjei voltak választhatók.
Összesen 27 jelölt indult az eddigi 8 választás alkalmával!
Az idén a HMDK jelöltjei rekordszámú aláírást gyűjtöttek össze, korábban még megközelítőleg sem sikerült összeszednie senkinek sem ennyit – 3617 magyar írt alá a Jankovics-Matijević „páros” indulását támogatva mindössze 6 (hat) nap alatt. Erről a rendkívüli mértékű támogatásról, valamint a soron következő eseményekről beszéltünk Jankovics Róberttel, a HMDK képviselőjelöltjével.
- Elsősorban köszönjük mindenkinek, aki aláírásával támogatta a jelölésünket. Ezt az óriási aláírásszámot elsősorban óriási felelősségként éljük meg, és Matijević Olivérrel együtt azon leszünk, hogy tettekkel háláljuk meg a következő években. Annak, hogy csak a HMDK állított jelölteket a magyar képviselői helyre, kifejezetten jó az „üzenete”, hiszen minden kétséget kizáróan a horvátországi magyarság értékeli eddigi tevékenységünket. Most végre abban a helyzetben vagyunk, hogy ezen a választáson nem egymás ellen kell harcolnunk, hanem azért fogunk szavazni, hogy a minél nagyobb számú szavazatszámmal erőt, egységet és a magyar érdekek melletti kiállást demonstráljunk. Azért küzdünk, hogy bizonyítsuk, vagyunk és lenni akarunk. Ezzel magunkért, a megmaradásunkért teszünk. Éljünk vele! Ez egy új helyzet, meg kell szoknunk, és most már az a fő feladat, hogy minden magyar a választás napján válasza a magyar szavazólapot! Ezt én egy becsületbeli ügynek nevezném.
Jankovics: „A mostani választásokon nem egymás ellen kell harcolnunk, hanem magunkért, azért fogunk voksolni, hogy a szavazatszámmal erőt, egységet és a magyar érdekek melletti kiállást demonstráljuk”
Mik a tervek a következő négyéves ciklusra?
- Kellő szerénységgel és alázattal szándékozunk folytatni a megkezdett, a horvátországi magyar intézményekbe történő beruházásokat, meg szeretnénk erősíteni őket. Célunk továbbfejleszteni magyar kultúránk és hagyományaink ápolásának a szintjét, magyar iskolarendszerünket, a horvátországi magyar médiát, a sportéletet és egyházaink infrastruktúráját is. E téren eddig óriási segítséget nyújtott anyaországunk, a magyar kormány, erre továbbra is számítunk. De bízom abban, hogy az újonnan megalakuló horvát kormánnyal is meg tudjuk majd értetni prioritásainkat, és reményeim szerint tőle is megkapjuk majd a fejlődéshez szükséges jogi, politikai és anyagi támogatást. Ami egészen biztosan a legfontosabb, az az, hogy még szilárdabb alapokra fogjuk helyezni a nagy nehezen létrehozott egységet közösségünkben, és mindenkinek, aki a horvátországi magyarság érdekében akar és szeretne dolgozni, segíteni fogunk. Meg fogjuk teremteni közösségünk tagjai részére a könnyebb boldogulás, illetve a magyarságtudat megőrzésének a feltételeit.
Konkrétan, melyek ezek a feladatok?
- A soron következő feladataink közül a legfontosabb a 2021 áprilisában sorra kerülő népszámlálásra való felkészülés. Ez egy olyan esemény lesz, amely nagymértékben meghatározza sorsunkat, kisebbségi jogainkat és lehetőségeinket a következő tíz évben. Emellett folytatni fogjuk az infrastruktúra fejlesztését minden magyarlakta településen. Külön feladatunk az óvodai program fejlesztése, amiről majd bővebben ősszel tudunk beszámolni.
Jankovics: „A szavazóhelyen mindenki követelje a magyar szavazólapot! A sok vokssal adjanak erőt ahhoz, hogy még nagyobb lendülettel képviselhessem közösségünket Zágrábban!”
Mire hívná föl a választók figyelmét július 5-ével kapcsolatban?
- A feladat egyszerű és egyben nagyon fontos: a szavazóhelyen minden magyar követelje a magyar szavazólapot! Szerintem ez becsületbeli ügy, és ez az egyetlen lehetséges módja annak, hogy beleszóljunk a horvát parlamenti választásokba – ezt úgy értem, hogy sok magyar szavazat erős felhatalmazást ad nekem a horvát képviselőházban. Ha azt szeretnénk, hogy folyamatos legyen a fejlődésünk, erőt kell mutatnunk a szavazóhelyeken. Követelje mindenki a magyar szavazólapot!

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA