A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Winkler: szolidaritás és alapvető jogok – számunkra is fontos prioritásokat tűzött ki a német elnökség
MÁÉRT - 2020. július 9., csütörtök 20:20

Reméljük, hogy az EU soros elnökségét betöltő Németországnak sikerül széleskörű együttműködést és szolidaritást kialakítani az unióban, hogy leküzdhessük a koronavírus-járvány okozta válságot, gazdasági területen is – fogalmazott Winkler Gyula EP-képviselő, Brüsszelben az unió új soros elnökségének prioritásai kapcsán.
„Az RMDSZ EP- képviselőjeként bizalommal támogatom a német elnökség prioritásait, ahogy Angela Merkel kancellár bemutatta az Európai Parlament plénuma előtt. Együtt – ez a német elnökség kulcsszava. Ezt reményteljesnek tartom, ugyanis a következő hat hónap rendkívüli kihívásait csak együtt és csak közösen felvállalt szolidaritással tudjuk megválaszolni” – hívta fel a figyelmet az RMDSZ EP képviselője, aki annak kapcsán nyújtott be írásbeli hozzászólást, hogy a plénumban az unió új soros elnökségének prioritásait tárgyalták meg.
A Szövetség EP-képviselője úgy fogalmazott, hogy Németország olyan válságos időszakban veszi át az EU soros elnökségét, amikor a világjárvány következményeként 90 éve nem tapasztalt gazdasági problémákkal szembesült Európa. Véleménye szerint az EU-nak a 2021-2027 költségvetési keretből és a „Next Generation EU” elnevezésű európai helyreállítási tervből is méltányos gazdasági támogatást kell biztosítani azoknak a tagállamoknak, ahol a gazdaság a legsúlyosabb helyzetbe került a koronavírus járvány miatt.
„A bemutatott öt prioritásból a kohézió a legfontosabb” – hangsúlyozta Winkler Gyula, hozzátéve, hogy életbevágó kérdés a Kohéziós Politika és a Közös Agrárpolitika finanszírozásának fenntartása az új európai költségvetésben, ez egybeesik az EPP Képviselőcsoport célkitűzésével is.
Az RMDSZ képviselője üdvözölte, hogy a német elnökség prioritásai közé bekerült az alapvető jogok tiszteletben tartása. „Az erdélyi magyar közösség képviselőjeként örömmel fogadtam, hogy az alapvető jogok tiszteletben tartása szerepel a prioritások között. Az Európai Unió alapértékekre épül, a nemzeti közösségek pedig értéket jelentenek, gazdagítják az uniót. Remélem, hogy a német elnökség alatt támogatást kap a Minority Safe Pack célkitűzéseinek törvénybe foglalása. Ha az MSPI-ben megfogalmazott célok az európai jogrend részét képezik, az európai nemzeti kisebbségek tagjai valóban jogegyenlőségben részesülhetnek és csökken a ma még sokfelé tapasztalható diszkrimináció” – magyarázta Winkler Gyula.
Angela Merkel kancellár szerdán a plénum előtt mutatta be Németország soros elnökségének öt pontos prioritási listáját, amelyen az alapvető jogok mellett szerepel a kohézió és szolidaritás, a klímavédelem, digitalizálás, illetve az EU világpolitikai szerepe. A német elnökség célja, hogy ezeket a prioritásokat szem előtt tartva, az Európai Unió legyőzze a válságot, egységesebbé és erősebbé váljon. Németország július elsejétől vette át az EU Tanácsának soros elnökségét.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA