A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Levél baráti kormányfőknek
MÁÉRT - 2020. július 30., csütörtök 16:21

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke levélben fordult két európai uniós tagállam, Horvátország és Szlovénia kormányfőihez, Andrej Plenkovichoz és Janez Jansához, a személyes ismeretség okán is. Mindkettőjüket arra kérte, hogy a nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezés ügyében újraindult aláírásgyűjtéshez adjanak meg minden lehetséges segítséget, különös tekintettel arra, hogy országaikban eddig alacsony volt a hozzájárulás.
A Horvátországban minap ismét miniszterelnöki megbízatást kapott Andrej Plenkovicnak gratulált pártja választási győzelméhez és a sikeres kormányalakításhoz, majd így fordult egykori EP-beli képviselőtársához: „Az Európai Parlamentben való jó együttműködésünkre emlékezve, a közös horvát–magyar történelmi múlt pozitívumaira gondolva is utalnék rá, hogy harminc évvel ezelőtt a különböző nemzeteket, népeket közös harcra indította egy szabadabb világ reménye. Meggyőződésem, hogy ez most sincs másképp. Az Európai Unió csakis akkor lehet sikeres, ha az őt létrehozó országok és nemzetek is sikeresek, és össze tudnak fogni közös ügyeinkben.” Tőkés László emlékeztetett: a Székely Nemzeti Tanács által indított aláírásgyűjtés sikere „nagyban erősítené a térségben megnyilvánuló szolidaritást, de érdekérvényesítési esélyeinket is az Európai Bizottsággal szemben”. Horvátországból alig 8250 aláírásra lenne szükség ahhoz, hogy a két kritérium teljesüljön: összesen egymillió szignó az Európai Unió tagállamainak negyedéből, a lakossági arányoknak megfelelő bontásban.
A Janez Jansának küldött levél így kezdődik „Mindenekelőtt szívből gratulálok ahhoz, hogy Szlovénia parlamentje idén márciusban ismét önt választotta meg országa kormányfőjének. Nem is olyan rég, tavaly decemberben Temesváron emlékeztünk közösen arra az összefogásra, amely lehetővé tette, hogy nekünk, romániai magyaroknak is valóság legyen a szabadság ígérete.” Minekután Tőkés László felidézte a szlovén kormányfő szíves részvételét a temesvári forradalom kitörésének 30. évfordulóján a 2019. december 12–16. között megrendezett emlékhéten, hozzájárulását a „rendszerváltók fórumához”, az írta Jansának: „A kezdeményezés nekünk, magyaroknak több, mint egyszerű állampolgári kezdeményezés. Meggyőződésem, hogy nekünk, közép-európaiaknak is többet jelent egy egyszeri polgári kezdeményezésnél. A közös érdek felmutatásának, a szolidaritás kifejezésének próbája is egyben! Azt kérem tisztelettel öntől, hogy a rendelkezésére álló törvényes eszközökkel segítse elő az országában megkívánt hatezer aláírás összegyűjtését!”  

 


 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA