A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Így ünnepelték a magyar államalapítást
MÁÉRT - 2020. szeptember 2., szerda 14:20

A csúzaiak a Kossuth Házban ünnepeltek
A csúzai szervezetek új közösségi épületükben, a Kossuth Házban tartottak augusztus 20-i ünnepélyt. A népes összejövetelt megtisztelte jelenlétével parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert és Gárdos Béla, Magyarország eszéki konzulja is.
Hordósi Dániel, az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület elnöke, a rendezvény főszervezője mellett ők köszöntötték a jelenlévőket, majd a Csárdás ifjúsági népi tánccsoport és a Hajnalcsillag gyermektánccsoport léptek színpadra. Az ünnepi esemény állófogadással zárult.
Az Ács Gedeon Ifjúsági Egyesület rendezvényét a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatta. Pélmonostoron Horvát Adrián kiállítását nyitották meg
A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet tagjaik körében ünnepeltek augusztus 20-án, a székházukban. A program első részében Kovačević Andrea történelem szakos tanár tartott kiselőadást Szent Istvánról, az államalapítás körülményeiről.
Ezt követően Horvát Adrián helybéli képzőművész kiállítására került sor.
- Kiállított alkotásaim tematikája egyrészt az ünnephez kapcsolódik, fémszobraim jelentős része a keresztény valláshoz köthető, a motívumok között megjelenik a kereszt, a hal, a halász, de festészetemben is foglalkozom a kereszténységgel és a magyarsággal – nyilatkozta lapunknak Horvát Adrián, hozzátéve, a pélmonostori tárlat anyaga körülbelül öt év munkája.
A monostori művész ma is alkot, munkája és családja mellett, ha ideje engedi, szobrászkodik, fest, de fotózással is foglalkozik.
A pélmonostoriak a járvány miatt szűkebb körben ünnepeltek, elsősorban az egyesületi tagság részvételével. Az eseményen jelen volt Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk és Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is.
A bellyeiek filmvetítéssel emlékeztek Szent István királyunkra
A HMDK bellyei alapszervezete minden nemzeti ünnepünk alkalmából szervez összejövetelt, kisebb műsort. Augusztus 20-át is megünnepelték szűkebb keretek között. Sárác János, a HMDK-alapszervezet titkára lapunknak nyilatkozva elmondta, ezek az alkalmak kiválóak arra is, hogy az egyesület tagjai újra és újra felelevenítsék történelmi ismereteiket az adott témában, így ezúttal egy Szent István királyunk életét bemutató film vetítésére is sor került.
 
Népkör: megáldották az új kenyeret
Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület vasárnap emlékezett meg államalapító királyunkról. Magdika Dánieltől, a Népkör vezetőjétől megtudtuk, mivel a rétfalusi református templom belső terén jelenleg felújításokat végeznek, az istentiszteletre az imateremben került sor, itt áldották meg az új kenyeret az ünnep alkalmából. A szertartás után a Népkör székházának udvarán társalgással folytatódott a program, a szervezők itt is odafigyeltek a járványügyi előírások betartására.
Ünnep Szentlászlón
A szentlászlóiak a református templom melletti Szent László-mellszobornál gyűlnek össze minden magyar nemzeti ünnep alkalmából. Augusztus 20-a alkalmából is itt tartott megemlékezést az Ernestinovói járás Magyar Kisebbségi Önkormányzata és a szentlászlói HMDK-alapszervezet.
A Rozmaring asszonykórus alkalmi műsora mellett koszorút helyeztek el a mellszobornál, ily módon tisztelegve Szent László királyunk előtt, aki I. István szentté avatását kezdeményezte a 11. század végén.
Új székhelyükön ünnepeltek a vinkovcei magyarok
A Vinkovcei Magyarok Egyesületének tagjai a múlt pénteken ünnepelték a magyar államalapítás évfordulóját. Ács Marica, az egyesület egyik vezetője büszkén újságolta, az eseményre új székhelyükön került sor, melyet egy hónappal ezelőtt avattak föl – már nagyon várták azt a pillanatot, amikor végre programot is szervezhetnek itt. Turić Julianna egyesületi tag állította össze az alkalmi műsort, melyen fellépett az Aranykalász, az egyesület kórusa.
Ács Maricától megtudtuk, a lehető legszűkebb keretek között ünnepeltek, ugyanis Vinkovciban egyre több a fertőzött, sokan kerültek karanténba, nem akarják kitenni tagjaikat a fertőzés veszélyének. Ezen okból a vinkovcei magyarok találkozóját sem tartják meg idén.
Az ünnepi eseményen részt vett Nádudvari-Wagner Ekaterina, Vinkovci város magyar kisebbségi képviselője.
Újgráci egyesületünk sportnapot szervezett augusztus 20. alkalmából
A HMDK újgráci alapszervezete sportnappal ünnepelte augusztus 20-át, a helybéli iskola udvarában.
Szőlősi Dančo Ildikó, az egyesület egyik vezetője lapunknak nyilatkozva elmondta, a régi játékokat gyűjtötték össze erre az alkalomra, a résztvevő gyerekek tojásvivésben, zsákban ugrálásban, versenyfutásban, abroncsgurításban és egyéb hasonló vetélkedőkben mérhették össze ügyességüket.
Alkalmi műsor is a program részét képezte, melynek során kenyérszentelésre is sor került.
Megemlékeztek a Verőce-Dráva mente megyei magyarok is
Megünnepelték a magyar államalapítást a Verőce-Dráva Mente Megyei Magyarok Közösségének tagjai is. Karácsonyi István, az  egyesület elnöke lapunknak elmondta, szervezetük tagjai vettek részt a rendezvényen, melyen Jurković Matea magyar-horvát szakos tanítónővel közösen állítottak össze kétnyelvű alkalmi előadást a jelenlevőknek Szent István királyunkról és a magyar államalapítás történetéről. Az egyesület vezetősége részt vett az újgráci HMDK-alapszervezet által rendezett sportnapon is.
Szent István-nap Splitben A HMDK Split-dalmát megyei szervezetét az idősebb korosztály tagjai alkotják, ezért az elejétől fogva szigorúan betartják a járványügyi szabályokat. Tripolszki Anikótól, az egyesület elnök asszonyától megtudtuk, hosszú ideje nem tartottak jelentősebb összejövetelt, augusztus 20-a megünnepléséről viszont nem mondtak le. Bešlić (Csoma) Annamária alelnök, református teológus rövid istentiszteletet tartott, melynek keretében megáldotta az új kenyeret. Az összejövetelen a szűkkörű tagság volt jelen.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA