A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
In memoriam Tellmann Jenő
MÁÉRT - 2020. szeptember 13., vasárnap 18:16

Nagy részvét mellett helyezték örök nyugalomra szeptember 9-én a kolozsvári Házsongárdban a neves erdélyi magyar fizikatanárt, aki a hónap első napján hunyt el Mérán.
Tellmann Jenő a néhai lapszerkesztő, közíró Tellmann József fiaként született Szamosújvárott, 1928. október 13-án, és még életében legendává vált. Szülővárosában járt iskolába, érettségi után a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen tanult, majd nyugalomba vonulásáig a kincses városban tanított fizikát, először a 2-es fiúgimnáziumban, majd a 11-es (ma Báthory István) líceumban. Olyan tanáregyéniség volt, akit nemcsak kollégái, diákjai, de a város magyarsága is csak Csocsóként emlegetett. Ötven tanítványa fizika szakot végzett, 13 fizikából doktorált, 9 egyetemi oktató, 6 tudományos kutató lett, 2 pedig akadémikus, a többi középiskolai tanár. Közülük számosan részesültek különböző szakmai és társadalmi elismerésekben.
Tellmann Jenő több fizika témájú tankönyv és példatár (társ)szerzője. Díjai közül kiemelkedik a 2012-ben kapott magyar állami kitüntetés, az Eötvös József-díj. Egykori tanítványai közül többen járultak hozzá a róla való megemlékezéshez, ez az összeállítás a kolozsvári napilap, a Szabadság honlapján megtalálható. 
Néhai kiváló tanára temetésén részt vett Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA