A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Támogatás a kórógyi iskolának és az elsősöknek
MÁÉRT - 2020. szeptember 18., péntek 14:13

A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat idén taneszközcsomaggal segítette a kórógyi általános iskola első osztályba iratkozó kisdiákjait, valamint a tanintézményt is támogatásban részesítette.
A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a magyar oktatás támogatását a megye területén. Rendszeresen támogatják a kórógyi általános iskola elsőbe iratkozó kisdiákjait is, több évben is megvásárolták számukra a szükséges tankönyvcsomagot.
- Miután a tankönyveket az elmúlt két évben az államtól ingyenesen megkapták a diákok, úgy döntöttünk, hogy az ajándékozást azért folytatjuk. Egy tanszercsomagot állítottunk össze a kis elsősöknek, hogy ezzel mondjunk köszönetet a szülőknek a magyar iskolaválasztásért. Tudjuk, hogy egy település életében milyen fontos szerepet játszik az iskola, az intézmény fennmaradása pedig a helyi szülők döntésétől függ – mondja Jakumetović Rozália, a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat elnöke, aki közölte azt is, hogy az iskolát is támogatásban részesítették.
Pálinkás Diana, a kórógyi általános iskola vezetője elmondta, hálásak az önkormányzat támogatásának, mert a rendelkezésükre álló összegeket csak célirányosan költhetik el. A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat támogatásából az egyik projektjüket fogják finanszírozni, valamint az eszköztárukat bővíteni.
A kisebbségi önkormányzat egyébként a megye területén azokat az iskolákat is támogatja, ahol magyar anyanyelvápolás folyik, a magyarul tanuló diákoknak kirándulást, színházlátogatást szervez és karácsony előtt édességcsomaggal is megajándékozza őket. Ezt a tevékenységüket a jövőben is folytatni fogják.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA