A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Továbbra is Lehocki-Samardžić Anna a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője
MÁÉRT - 2020. szeptember 24., csütörtök 09:57

Az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének élére ismét Lehocki-Samardžić Annát nevezték ki, aki 2018-tól két évig már vezette a tanszéket, és a megalakulása óta itt dolgozik.
 
Jelenleg docensként dolgozik itt és nyelvészeti tárgyakat oktat, ezenkívül szakfordítást is tanít már tizenkét éve, ez a tanszék legrégebbi kurzusai közé tartozik.
Újabb kinevezésével kapcsolatban elmondta, az eszéki magyar tanszék tizenkét éve működik. Ezen idő alatt több programmódosítást végeztek, megadták a nem magyar ajkúaknak a lehetőséget, hogy magyar szakon tanuljanak, a magyar anyanyelvű hallgatóknak pedig olyan kurzusokat ajánlottak fel, amelyek segítségével elmélyíthetik tudásukat a horvátországi magyar kultúráról, nyelvhasználatról, valamint a magyarságunkat érintő különböző társadalomtörténeti tényezőkről is tudomást szerezhetnek.
Az elmúlt két évben a legfőbb feladatának tartotta, hogy a már itt tanuló hallgatóknak olyan tanulási-tanítási folyamatokhoz szükséges körülményeket teremtsenek, amelyekben sikeresen elsajátíthatják a magyar nyelvet, illetve ezt nevelői komponenssel is kiegészítsék a magyar közösségből érkező hallgatóik számára, aminek segítségével a nemzeti, ezen belül a horvátországi magyar kultúrához és a nyelvhez való kötődést lehetne erősíteni.
A régi/új tanszékvezető a most kezdődő megbízatásának a középpontjába a tanszék profiljának átszervezését helyezte: fordítói képzés indítása és megszervezése a mesterfokon, az alapképzési szinten pedig a magyar ajkú diákok számára kidolgozott ún. 2. modul átdolgozása és kiegészítése lesz a fő feladata. Fontosnak tartja a Kárpát-medence többi régiójában működő magyar egyetemekkel a jelenleg is fennálló kapcsolatok elmélyítését, illetve szeretné szorosabbá tenni az anyaországi felsőoktatási intézményekkel kialakult együttműküdést. A horvátországi magyar közösséggel való kapcsolat eddig is sokat jelentett a tanszéknek, ez segítette a tanszék működését és fennmaradását, ezért a jövőben is számít e közösség támogatására.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA