A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Tisztelegtünk az aradi vértanúk emléke előtt
MÁÉRT - 2020. október 8., csütörtök 13:12

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) az aradi vértanúk tiszteletére szervezett központi megemlékezésére idén is Bellyén került sor. A székház udvarán pár éve ültették el az emlékezet fáját, melynek tövében emléktáblát helyeztek el a 13 hős tiszteletére, és azóta mi, horvátországi magyarok itt tisztelgünk a mártírok emléke előtt.
Október 6-án arra a tizenhárom mártír honvédtábornokra és az ezen a napon kivégzett Batthyány Lajos miniszterelnökre emlékezünk, azokra a nagyszerű és bátor hazafiakra, akiknek Bécs esztelen bosszúvágya miatt kellett meghalniuk. Nevüket és tetteiket őrzi a nemzeti emlékezet és az emlékhelyek.
Az elmúlt 171 év alatt sokszor és sokféleképpen értékelték az aradi vértanúkat. Katonai tetteiket a hadtörténészek méltatták és méltatják azóta is. Hősies példaképként állnak a mai, békeidőben szolgálatot teljesítő katonák előtt. Emberi nagyságukat az is kifejezi, amit közvetlenül haláluk előtt tettek. Egy mondat, az utolsó napok cselekedetei, kívánságai, a kivégzés árnyékában tanúsított magatartásuk teszi őket még maradandóbbá emlékezetünkben.
- Nekünk, horvátországi magyaroknak is kötelességünk, hogy emlékezzünk a 13 főtisztre, akiket Aradon ért utol a császári bosszúvágyból fakadó kegyetlen ítélet, és akik utolsó percükig hűek maradtak a független, legitim magyar hatalomhoz, a szabadság eszméjéhez, katonai esküjükhöz – mondta el beszédében többek között Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, aki külön kihangsúlyozta azt, hogy mi felelősek vagyunk azért, hogy fennmaradjon a vértanúk sorsának máig érvényes üzenete.
Az emlékbeszéd után egy alkalmi összeállítás következett Balog Berta, Potalec Nika, Molnár Zsuzsanna és Facskó Mónika előadásában.  Majd 13 gyertyát gyújtottak meg és koszorút helyeztek el az emlékfa tövében elhelyezett emléktáblánál.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA