A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
1500 lejjel támogathatják a vállalkozások adóalapjukból az alkalmazottak gyerekeinek bölcsődei, óvodai oktatását
MÁÉRT - 2020. október 14., szerda 16:22

1500 lejes havi, személyenkénti adójóváírásban részesülnek azok a vállalkozások, akik támogatják alkalmazottaik gyermekeinek bölcsődébe vagy óvodába íratását, járását – mutatott rá Szabó Ödön, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt követően, hogy a parlament alsóháza döntéshozó fórumként szavazott a Szövetség szakpolitikusa által kidolgozott törvényről. Szabó Ödön, a törvény kidolgozója elmondta, hogy egy kétéves törvényhozási procedúra végére értek. A törvényt az erdélyi, romániai vállalkozói szférával folytatott sorozatos egyeztetéseket követően dolgozta ki az RMDSZ.
„A törvény két fontos módosítást vezet be: az 1500 lejes adójóváírást a vállalkozásoknak, valamint adóalap csökkentést tesz lehetővé a cégeknek, amennyiben duális középiskolai, egyetemi oktatásban vesznek részt. Ez utóbbi azt jelenti, hogy nemcsak a középfokú oktatás szintjén írhatják le adóalapjukból a tanintézetben zajló elméleti oktatás mellett a cégeknél zajló gyakorlati képzések költségeit, hanem megtehetik azt az egyetemi oktatás esetében is. Javaslatunkra előtérbe kerülnek a gazdasági szereplők és az együttműködésükkel megvalósuló gyakorlatorientált, duális oktatás, amelynek költségei így leírhatóvá válnak az adóalapból.” – fogalmazott az RMDSZ oktatásügyi szakpolitikusa.
Az RMDSZ által kidolgozott törvény értelmében a cégek az alkalmazottak bölcsődés és óvodás gyermekei után havonta 1500 lej értékig adójukból fedezhetik ennek a korai oktatásnak aköltségeit. Külön fontos eleme a jogszabálynak, hogy az adójóváírás a bölcsődei, illetve óvodai oktatás esetében nem csak a nyereségadóra vonatkozik, hanem a cég által befizetendő személyi jövedelemadó, áfa illetve más jövedéki adókra is. Ez az új előírás nem csak a gazdasági szereplőknek kedvez, hanem az államnak is: serkenti az anyák munkahelyükre történő visszatérését, hiszen egy átlagfizetésre számolt gyermeknevelési szabadságra kifizetett 85 százalékos juttatás értéke 1800 lej körül van, azonban az új rendelkezés nyomán csak 1500 lej adót kell elengednie a bölcsődei és óvodai oktatásra. A román állam bebizonyította, hogy nem tudja biztosítani az igénynek megfelelő, kellő számú bölcsődei, óvodai férőhelyeket. Szabó Ödön rámutatott arra is, hogy a törvény kedvező előírásainak értelmében ezekből az összegekből, ahol erre igény van, akár saját bölcsődéket is létrehozhatnak a nagyobb cégek, vállalatok.
A törvény az államelnöki kihirdetést követően, a Hivatalos Közlönyben történő megjelenés után lép érvénybe.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA