A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Tánczos Barna: újabb törvény segíti a vidéki birtokok tulajdonjogának rendezését
MÁÉRT - 2020. október 14., szerda 16:23

A kataszteri törvény módosításáról döntött ma az RMDSZ javaslatára a szenátus plénuma. Tánczos Barna, a javaslat egyik kezdeményezője elmondta: „négy évvel ezelőtt az RMDSZ választási programjának egyik legfontosabb pontja a birtokrendezés, a telekkönyvezés módosítása, és ezáltal a visszaszolgáltatási folyamat lezárása volt. A ma elfogadott tervezet ezt segíti elő”.
Az RMDSZ mezőgazdasági szakpolitikusa hozzátette: az elmúlt négy évben sikerült a zsebszerződések elismerése által tisztázni számos telek tulajdonjogát. „Az RMDSZ javaslatára két évvel ezelőtt elfogadott törvény sokat segített a tulajdonosoknak és az önkormányzatoknak egyaránt. A ma elfogadott módosítás a procedúra során felmerült újabb eseteket tisztázza, és az országos kataszterezési program lezárása után is biztosítja a földtulajdonosok számára azt a lehetőséget, hogy a telekkönyvbe bejegyezzék a földhasználati jogukat” – mondta.
A szenátus mezőgazdasági bizottságának alelnöke rámutatott: a telkek valós tulajdonjogi helyzetét kell, hogy tükrözze a telekkönyv. A helyi közigazgatásban a posesie néven ismert tulajdonjogszerzési forma bejegyzésének során újabb gondok merültek fel, számos esetben a hagyatéki folyamatot vagy a zsebszerződések elismerését nem tudták véglegesíteni. A ma elfogadott jogszabály által előírt egyszerűsített eljárás mentén rendezhető lesz a vidéki birtokok tulajdonjoga, és a használati jog telekkönyvi tulajdonná alakítható.
A tervezetről a képviselőháznak is döntenie kell, ezt és az államelnöki kihirdetést követően léphet érvénybe.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA