A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Ingyenes szakvizsgát tettek a gazdakörösök
MÁÉRT - 2020. október 15., csütörtök 14:22

A növényvédő szerek használatát az uniós tagállamokban, így hazánkban is engedélyhez kötik, melyek megszerzésére a HMDK Gazdakör teremtett lehetőséget – huszonhét termelőnk vett részt az ingyenes tanfolyamon és szakvizsgán, és hosszabbította meg öt évvel ezelőtt megszerzett engedélyét.
 
 
Az európai parlamenti és tanácsi hálózat előírásának megfelelően minden EU-tagállam Nemzeti Cselekvési Tervet (NCST) köteles kidolgozni a növényvédő szerek emberi egészségre és környezetre jelentett kockázatainak csökkentése érdekében.
Horvátországban a cselekvési tervet 2013-ban fogadták el, melynek értelmében a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez kötik. A növényvédő szerek használatához szükséges engedélyt 2015-ben minden felhasználónak meg kellett szereznie.
Péter Valentinától, a HMDK Gazdakör falugazdászától megtudtuk, mostanáig voltak érvényben az öt évvel ezelőtt megszerzett engedélyek, így a Gazdakör most ismét képzést szervezett, melyre Bellyén,  a HMDK konferenciatermében került sor.
Huszonheten hosszabbították meg az öt évvel ezelőtt szerzett engedélyüket, az előadás és a szakvizsga is ingyenes volt számukra, az ehhez szükséges anyagiakat a budapesti Bethlen Gábor Alapnál pályázta meg gazdaszervezetünk. Jelentős segítség ez termelőinknek, hiszen a mezőgazdasági termelés során nélkülözhetetlenek a növényvédő szerek, melyekkel mindig óvatosan, nagy körültekintéssel kell bánni.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA