A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Magyar szakember az Oktatási Minisztérium kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának élén
MÁÉRT - 2020. október 29., csütörtök 19:38

A horvát kormány múlt héten megbízott igazgatónak nevezte ki Csapó Nándort, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnökét a zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztérium nemzeti kisebbségekkel foglalkozó igazgatóságának az élére. Az igazgatóság eddig nem létezett, a korábbi számainkban emlegetett minisztériumi főosztály a HMDK és a szábor nemzeti kisebbségi frakciójának a követelésére emelkedett az igazgatóság rangjára.
A zágrábi Tudományos és Oktatási Minisztériumban pár hónapja külön igazgatóság foglalkozik a nemzeti kisebbségekkel, melynek élére egy magyar szakembert neveztek ki Csapó Nándor személyében. Az igazgatóság feladata többek között a kisebbségek anyanyelven történő oktatásának biztosítása, a nemzetiségek oktatását érintő különböző projektetek koordinálása és a tankönyvek fordítása is. Hatásköre nemcsak a magyar, hanem az országban élő valamennyi kisebbségre kiterjed. Az újonnan kinevezett megbízott igazgatónak nagy tapasztalata van ezen a területen, hiszen már hosszú ideje dolgozik a kisebbségi oktatásban. A kinevezésre megtiszteltetésként tekint, és igyekszik legjobb tudása szerint helytállni.
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy kineveztek erre a felelősségteljes posztra, hiszen az anyanyelvi oktatás a nemzeti közösségek megmaradásának egyik legfontosabb záloga. Közel húsz éve veszek részt a magyar tannyelvű oktató-nevelő munkában, ezalatt lehetőségem nyílt megismerni a rendszert annak előnyeivel és hibáival együtt, először oktatóként, az elmúlt néhány évben pedig minisztériumi osztályvezetőként is. Úgy vélem, hogy az új megbízásnak köszönhetően a jövőben sokat tehetünk majd iskoláinkért és diákjainkért, hiszen többé nem leszünk kihagyva a rólunk szóló döntésekből. Eddigi munkám során megtanultam továbbá, hogy jó munkatársak nélkül hiába vannak jó ötletei az embernek, azokkal könnyen magára maradhat, és akkor bizony az eredmények is elmaradnak. Nekem szerencsére voltak és maradtak olyan kollégáim, akik továbbra is támogatják a közösség érdekében végzett munkámat, és csak remélni tudom, hogy a minisztériumban is lesznek olyan emberek, akikre számítani és építeni lehet – mondta lapunknak az újonnan kinevezett megbízott igazgató, aki hozzátette, hogy a jövőben egy 22 fős csapat két főosztályba osztva tartozik majd az irányítása alá.
Már bizonyított Csapó Nándor okleveles közgazdászként végzett, egy ideig a szakmájában dolgozott, majd utána tanárként helyezkedett el. A kezdetektől fogva aktívan bekapcsolódott a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának tevékenységébe, 2010-ben pedig átvette annak vezetését. Nagy odaadással és munkabírással igyekszik minden tevékenységével a horvátországi magyar pedagógusokat és a magyar oktatás érdekeit szolgálni. Vezetése alatt a pedagógusfórum a korábbi hagyományokra építve több területen is előrelépett, programjai további versenyekkel, táborokkal és egyéb színvonalas rendezvényekkel gazdagodtak. Mindez hozzájárult a szervezet széleskörű elismertségéhez Kárpát-medence-szerte is. Tevékenységüket a magyar kormány is elismerte, és több éve horvátországi partnere a tematikus évek során. A szervezetet 2016-ban Külhoni Magyarságért Díjjal is kitüntették. Csapó Nándor ezenkívül betöltötte a horvátországi magyar ösztöndíjtanács elnöki posztját is, központi érettségi vizsgabiztos 2014-ig, az ECDL-csoportok mentorolását és vizsgáztatását is végezte, valamint számos tanulmányi kirándulás szervezője és vezetője is volt. A Tudományos és Oktatási Minisztériumba két és fél évvel ezelőtt került be, ahol eddig a kisebbségi oktatásért felelős főosztály vezetője volt.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA