A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Vinkovcei magyarok találkozója: nem szakadt meg a tradíció a járvány miatt
MÁÉRT - 2020. október 29., csütörtök 19:39

Idén is az Ács-farmon találkoztak a vinkovcei magyarok az egymás közti kapcsolatok ápolása céljából. Az összejövetelen újbezdáni egyesületünk tagjai is részt vettek.  
 
 
A Vukovár-Szerém megyei Vinkovciban kb. 130 nemzettársunk él, a tömbmagyarságtól távol. A kis közösséget a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület tartja össze. Tagjai a megalakulásuk óta eltelt nyolc év alatt rendkívül sokat tettek az ottani magyarokért, identitásuk őrzéséért.
Rendes körülmények között évente számos összejövetelt tartanak, így nemzeti ünnepeink alkalmából is, kiállításokat, irodalmi esteket szerveznek. Jó kapcsolatot ápolnak a testvéregyesületekkel, őszi kultúrestjükre az egész országból hívnak tánccsoportokat, kórusokat és színjátszókat.
A közelmúltban a város által kiírt pályázatnak köszönhetően saját székhelyhez jutottak, ahol a tagság hetente találkozhat. Hagyományos őszi programjuk, a vinkovcei magyarok találkozója is a kapcsolatok ápolásáról szól. Az ötlet Ács Maricától származik, akinek a kezdeményezésére öt évvel ezelőtt rendezték az első találkozót az Ács család farmján.
- Nem vagyok magyar, férjem által ismertem és szerettem meg a magyar kultúrát, melyet most már magaménak érzek. A magyarok találkozójával az volt a célunk, hogy egy közösségi alkalmat biztosítsunk városunk magyarjainak – mondta Ács Marica.
A hagyományokhoz híven az idei találkozót is családi farmon rendezték – tette hozzá –, a járványügyi elvárásoknak megfelelt a tágas szabadtér. Ugyancsak az óvintézkedéseknek igyekeztek megfelelni a vendégek számának csökkentésével, de a lényeg - hangsúlyozta az esemény szervezője -, hogy nem szakították meg a tradíciót.   Összejövetelükön újbezdáni magyar egyesületünk tagjai is részt vettek. A hangulat kiváló volt, magyar zenétől volt hangos a birtok, a jelenlevők pedig megállapodtak, hogy a rendezvényt a járvány után megismétlik.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA