A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Tisztújítás a sepsei HMDK-ban
MÁÉRT - 2020. november 12., csütörtök 16:34

A HMDK sepsei alapszervezetében a hétvégén rendes közgyűlést tartottak, mely egyben tisztújító is volt. Sipos Zoltán eddigi alelnököt választották a szervezet élére, Prosszer Horvatin Szanellát és Dobszai Lászlót pedig alelnöknek. Rabbi Ferencet pedig, aki 22 évig vezette a szervezetet, tiszteletbeli elnöknek választották.
 
A hétvégén a helyi Magyarok Otthonában összegyűltek a sepsei HMDK-alapszervezet tagjai, hogy megtartsák soros közgyűlésüket, amelyen tisztújításra is sor került. Az ülés kezdetén a leköszönő elnök, Rabbi Ferenc beszámolót olvasott föl az elmúlt időszak munkájáról, amit a közgyűlés egyhangúlag elfogadott. Ezt követően a napirend szerint tisztújítás következett, melyen az egyesületet 22 éve vezető elnök már nem jelöltette magát. A tagok végül Sipos Zoltán eddigi alelnököt választották a szervezet élére, Prosszer Horvatin Szanellát és Dobszai Lászlót pedig alelnöknek, eddigi vezetőjük, Rabbi Ferenc ezentúl a szervezet tiszteletbeli elnöke lesz.
- Mindenekelőtt szeretném megköszönni a tagságnak, hogy engem választottak a sepsei HMDK élére, nagy megtiszteltetés ez számomra. Mandátumom alatt azon leszek, hogy folytassuk a megkezdett munkát, fejlesszük a közösséget, hiszen még bőven van mit tennünk. Folytatjuk a székházunk körüli munkákat is, felújítjuk a szőlőültetvényünket, hiszen az idők során sok tőke kiszáradt. Természetesen megtartjuk a már hagyományos rendezvényeinket, ha a vírushelyzet megengedi, jövőre is szervezünk nőbált, kórustalálkozót és vidám estet - mondta Sipos Zoltán, a szervezet új elnöke, aki ezúton is szeretné megköszönni elődjének odaadó munkáját.
Rabbi Ferenc kitartó munkáját az ülésen a tagok is megköszönték, ennek jeléül egy díszborítású emléklapot is átadtak neki. A leköszönő elnököt Jankovics Róbert, a HMDK országos elnöke is méltatta, hiszen Rabbi Ferenc a szervezet élén eltöltött 22 év alatt sokat tett a település magyarságáért és megalapozta a szervezet jövőjét.
A sepsei HMDK-alapszervezet az aktuális vírushelyzethez alkalmazkodva a tanácskozást a szigorú szabályokat betartva bonyolította le. Ami a további eseményeket illeti, ha a helyzet lehetővé teszi, idén is megszervezi a csomagosztással egybekötött adventi estet.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA