A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Főhajtás Halzl József műve és emléke előtt
MÁÉRT - 2020. november 20., péntek 11:36

A nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma közleményt adott ki Tőkés László elnök és Tolnay István alelnök szignójával dr. Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének november 13-i elhunytáról értesülve. Alább olvasható:

A nagyváradi székhelyű Pro Universitate Partium Alapítvány kuratóriuma szomorú szívvel értesült dr. Halzl Józsefnek, a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnökének elhunytáról. Személyében nemcsak az alapítványunk által létrehozott Partiumi Keresztény Egyetem, de egész felekezeti oktatásunk jótevőjét, mindenkori támogatóját veszítette el.
A rendszerváltozás után Halzl József példamutató módon állt a közjó szolgálatába, nagy-nagy ügyszeretettel támogatta a határon túli nemzetrészeket identitásuk megőrzésében. A Rákóczi Szövetség alapító elnökeként 1990–2018 között hatalmas szolgálatot tehetett és tett azokért a közösségekért, amelyek a Felvidéken, Erdélyben, a Délvidéken és Kárpátalján az anyanyelvi oktatás újraindításáért, majd megerősítéséért küzdöttek. Mi, váradiak, külön is hálásak lehetünk a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium újraindulása érdekében nyújtott támogatásáért. A kezdetben „hajléktalanul” vergődő iskolánk saját épülethez juttatásában döntő szerepet játszott. Halzl József annak a nemzedéknek a tagjaként élt és munkálkodott, amelyik még ismerte, megélte a felekezeti oktatás nemzetmegtartó erejét. A 90-es évektől kezdve – többek között – ezért sietett az újraindított erdélyi-partiumi felekezeti iskolák segítségére, ezért segítette az egyházunk által alapított Sulyok István Református Főiskolát, majd a Partiumi Keresztény Egyetemet.
Az Illyés Közalapítvány elnökeként nagyvonalúan segített abban, hogy a Királyhágómelléki Református Egyházkerület létrehozza a nagyváradi Illyés Gyula Könyvesboltot.
Kezdeményezője volt több olyan, azóta a Rákóczi Szövetség szervezésében rendszeressé vált magyarországi ifjúsági és oktatási jellegű rendezvénynek, amelyen rendszeresen nagy számban vesznek részt a szomszédos országokban élő magyar diákok és pedagógusok. Ezen rendezvények sorában kiemelkedik az 1956-os magyar forradalom és szabadságharcnak emléket állító budapesti „zarándoklat”, amely a külhoni magyar ifjúság bevonásával építi határtalan nemzeti közösségünket.
A Rákóczi Szövetség legnevezetesebb nemzeti programja a külhoni magyar gyermekek anyanyelvű oktatásának hathatós támogatása. Gyermekeink beiskolázásának Kárpát-medencei alapítványi rendszere nemcsak a magyar szórványvilágra, hanem – többek között – Bihar megyére, Nagyváradra is kiterjed.
Egységes nemzetben gondolkodó emberként Halzl József alapelve mindig a közösségek támogatása volt, és ez az alapelve párosult a gyakorlatias precizitást szerető mérnöki szemléletével. Mindig tudta, hol és hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni. Végigfutva életrajzi adatain, megkapó az a párhuzam, amely az egyéni szakmai pályafutása és közéleti, nemzetépítő tevékenysége között mutatkozik. Halzl József ezáltal válhatott sokunk számára időtálló példaképpé, a nemzetet egyesítő II. Rákóczi Ferenc fejedelem eszmei örökségének megtestesítőjévé.
*
A mellékelt fotó 2015 novemberében készült a kisvárdai református templomban, amikor Halzl József átvette a Kisvárdai Tőkés László Alapítvány az évi díját.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA