A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Az EMNT sem tartja megünnepelhetőnek június 4-ét
MÁÉRT - 2020. november 23., hétfő 07:23

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a román parlament ismételt döntése nyomán a trianoni békediktátum aláírásának napja állami ünnepé vált.
Mint ismeretes, a törvénytervezetet Titus Corlatean szociáldemokrata szenátor, volt külügyminisztere terjesztette a parlament elé, amely nagy többséggel fogadta azt el. Az államelnök ugyan visszaküldte a parlamentnek, illetve az Alkotmánybíróságra adta a törvénytervezetet, ám a parlament ismét megszavazta, az Alkotmánybíróság pedig alkotmányosnak találta, így köteles volt kihirdetnie azt. Nem felejthetjük ugyanakkor, hogy éppen az államelnök magyarellenes megnyilvánulásai engedtek teret a hasonló kezdeményezéseknek. A mindenkori román kormány – pártpolitikai hovatartozástól függetlenül – előszeretettel használja ki az ún. „magyar kártyát”, valahányszor a hatalmi-politikai érdek ezt diktálja. Az új törvény értelmében az állami és helyi hatóságok logisztikai és anyagi segítséggel is hozzájárulhatnak a trianoni békediktátum eseményeinek népszerűsítéséhez és megünnepléséhez, a román közszolgálati médiának ezen eseményekről tudósítaniuk kell, valamint a kormánynak és az önkormányzatoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken Románia zászlóját.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács vezetőit nem érte váratlanul az elmúlt időszak magyarellenes eseményeinek sorába illeszkedő törvénytervezet elfogadása. December 1. vagy június 4. lehet a románság nemzeti ünnepe, az állami ünneppé nyilvánítás azonban sértő azokra nézve, akiknek ez a nap az idegen uralom alá kerülést, évszázados elnyomatást, megaláztatást és jogfosztást jelent. Az erdélyi magyaroknak a jelenlegi Románia területén élő őshonos nemzeti közösségként semmi okuk az ünneplésre legnagyobb nemzeti tragédiánk évfordulóján. „A Magyar Országgyűlés által a nemzeti összetartozás napjának nyilvánított június 4-én mi továbbra is emlékezni fogunk, és nem ünnepelni – lényeges különbség” – áll az EMNT közleményében.
A most elfogadott törvény csak károkat okoz a román–magyar kapcsolatok terén, és nem szolgálja a két nemzet együttműködését – sem az országban, sem a Kárpát-medencei szinten. A kényszer-ünnepnap megalázó, az erdélyi interetnikus környezetében fölösleges feszültségeket kelt, és gyökeresen ellentétes az olyan egyetemes európai értékekkel, mint minden ember egyenlő méltósága, a kulturális önazonossághoz való jog, nem szólva a népek és nemzetek önrendelkezési jogáról – véli az EMNT.
A közlemény így zárul: „Románia vezetői jobban tennék, ha a folyamatos provokációk és kisebbségellenes intézkedések helyett a koronavírus-járvány okozta súlyos válság kezelésére fordítanák energiáikat, és megpróbálnának mindent megtenni az ország több évtizedes lemaradásának leküzdésére a közélet megannyi területén.”

 
 

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA