A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
A pedagógusfórum idén is megjutalmazza a kitűnő tanulókat
MÁÉRT - 2020. december 17., csütörtök 12:10

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) minden évben meghirdeti a „Tudással a könnyebb boldogulásért“ elnevezésű tehetséggondozási pályázatát, idén 26 tanuló részesült egy szép könyv- és taneszközcsomagban.
 
A „Tudással a könnyebb boldogulásért“ című pályázatot novemberben hirdették meg, amelynek a célja horvátországi, magyar tannyelven tanuló, jó képességű és kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása, amelyre horvátországi, magyar tannyelven tanuló, általános iskolai 6-8. és középiskolai 2-4. osztályos tanulók jelentkezhettek.
- Évek óta igyekszünk különböző módon megjutalmazni a jól teljesítő diákokat. Ezekkel a támogatásokkal azt nyomatékosítjuk, hogy nem kerülnek hátrányos helyzetbe, nem fognak kevésbé érvényesülni, ha mindvégig magyarul tanulnak az iskolában - mondja Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője, programkoordinátora, aki hozzátette, hogy az elmúlt években a pályázatra jelentkezett kitűnő tanulók között osztottak már ki laptopokat, ösztöndíjakat, tartottak már számukra képzéseket is. Ez utóbbit tervezték idén is, de a jelenlegi helyzetben ez nem valósítható meg, így a taneszközcsomag mellé minden sikeresen pályázó tanuló egy-egy érdekes fejtörőket tartalmazó könyvcsomagot kap ajándékba, amit a héten eljuttatnak az iskolákba, ahol majd kiosztják a pályázók között.
A pedagógusfórum nagyon fontosnak tartja a diákok megjutalmazását, mivel ezzel is ösztönzik őket a jó tanulásra, és jó esély van arra, hogy ezt a tevékenységüket a jövőben is folytatni fogják.
A programjaik megvalósításához szükséges támogatásokhoz anyaországi pályázati lehetőség révén jut a szervezet, többek között ezekből valósították meg a Tudással a könnyebb boldogulásért elnevezésű pályázatukat is. Programjaik támogatója a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap. (mt)

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA