A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Elfogadta a horvát kormány a 2021-2024-es időszakra, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó operatív programot
MÁÉRT - 2021. január 8., péntek 16:59

A program magyarságra vonatkozó részét a horvát kormány a HMDK javaslata alapján fogadta el a december 30-ai ülésén
 
A horvát kormány az országban élő nemzeti kisebbségek képviselőivel együttműködve kidolgozott egy operatív programot azzal a céllal, hogy segítse ezen nemzeti közösségek megmaradását, valamint hogy minél precízebben lássa az egész közösség a következő időszak prioritásait. A program magyarságunkat érintő része a HMDK ajánlásai alapján alakult ki.
Ami az operatív terv tartalmát illeti, több fejlesztési területre bontható.  Az oktatást támogató részben a kormány vállalja a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (Eszék) felújítását és fejlesztését, valamint egy új tornaterem építését Kórógyon. A következő évekre vonatkozó program szerint annak jogi és anyagi hátterét is megoldják, hogy egy magyar iskolapszichológusi státusz legyen kialakítható, a szakember mind a négy magyar oktatási intézményben egyszerre teljesíthet majd szolgálatot.
A horvát kormány a következő években is kiemelten fogja támogatni a horvátországi magyarság számára fontos templomok felújítását is, és már több egyházi épületen megkezdődtek a munkálatok. Az operatív program értelmében ebben a mandátumban megkezdődik a csúzai és a nagypiszanicai református templom felújítása, és befejeződik a sepseié és a rétfalusié is, valamint megkezdődhetnek a munkálatok a vörösmarti reformátusok templomán is. Ami a katolikus egyházi épületeket illeti, a program szerint a következő években befejeződik a nagybodolyai katolikus templom helyreállítása, és Kiskőszegen is megújulhat a templomépület. Itt ki kell emeleni, hogy a Horvát Kormány a templomok felújítását pályázati úton, a kulturális minisztériumon keresztül valósítja meg. Így a templomok felújítása a tulajdonosok pályázataitól fog nagyban függni, az operatív program ezeket ettől függetlenül prioritásnak minősíti. Mindettől függetlenül egyes templomok felújítása már folyamatban van a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően, így valószínűsíthető, hogy a két fél bevonásával a program teljes mértékben be is fog fejeződni a megbeszélt határidőkön belül.
Az operatív program kitér a településfejlesztésre is, melynek keretében a Kormány fejleszteni kívánja a vízvezeték- és szennyvízhálózatot Laskón és Várdarócon. Prioritásként kezeli az állam a soron következő újbezdáni fejlesztéseket is, ahol a vízvezeték-hálózat mellett az alacsony feszültségű elektromos hálózat is meg fog újulni.
Természetesen a közművelődés finanszírozása is folytatódik: a horvát kormány operatív tervében elkötelezi magát a magyarságunk által használt kulturális létesítmények fejlesztését, karbantartását illetően, és újabb létesítmények vásárlására is kész olyan helyeken, ahol a magyar közösségnek még nincs megfelelő otthona. Ezenkívül az operatív programban szerepel egy olyan létesítmény is, ahol gyermektáborokat lehet szervezni.
 
Jankovics: „Az operatív terv jó alapot és lehetőséget nyújt ahhoz, hogy folyamatosan gyors tempóban próbáljuk behozni az előző évtized lemaradásait!” - A horvát kormány által a tavalyi év végén elfogadott dokumentum ékes példája annak a partneri viszonynak, amely a kormány és a HMDK között fennáll, hiszen annak tartalma a HMDK javaslatára állt össze. A következő években ezen programnak a gyakorlatba való átültetése lesz a feladatunk, hiszen legfőbb szándékunk a horvátországi magyar közösség fejlesztése a lehető legtöbb szegmensben. Úgy gondolom, hogy ez az operatív terv jó alapot ad ehhez, és lehetőséget ahhoz, hogy folyamatosan gyors tempóban próbáljuk behozni az előző évtized lemaradásait. Sajnos itt újra és újra hangsúlyoznunk kell, hogy egyes, a közösségünk által igazoltan prioritásnak számító felújítások csak akkor kerülhetnek sorra, ha a tulajdonjoggal rendelkezők (járások, egyházak, egyházközségek, püspökség stb.) jelentkeznek az állam által kiírt pályázatokra, valamint ha az ingatlanok jogi háttere is rendben van. Ez az elmúlt időszakban komoly gond volt közösségünkben, remélem, hogy a következő években a helyi vezetőink jóval bátrabbak lesznek, mint korábban. Köszönöm a horvát kormánynak az igényeinket messzemenően figyelembe vevő hozzáállását, megértését - mondta Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA