A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Módosult az önkormányzati választásokról szóló törvény
MÁÉRT - 2021. január 21., csütörtök 20:04

A magyarlakta járásokban politikai elöljáró-helyettesi tisztségek nem lesznek, és majdnem mindenhol kisebb létszámú képviselő-testületek megválasztására kerül sor idén májusban.
 
2020. december 15-én a Horvát Sábor módosította az önkormányzati választásokról szóló törvényt, a változtatások az országos közigazgatási reform részét képezik. A reform célja csökkenteni a járási tisztségviselők számát és növelni azok hatékonyságát.
A módosított törvény szerint csökken a megyei, városi és járási önkormányzatok képviselőinek a száma, valamint a járási/városi elöljáró-helyettesek száma is.
 
Csökkent a képviselő-testületek tagjainak száma
A törvénymódosítás a magyarlakta városokat, járásokat is érinti, így például Pélmonostor városában a tanácstagok száma 17-ről 15-re, a Bellyei, Erdődi és Dárdai járásokban 15-ről 13 képviselőre csökken, míg a Petlovaci (Újbezdán), Ernestinovói (Szentlászló), Lacházi (Haraszti), Tompojevci (Čakovci) és Tordincei (Kórógy) járási tanácstagok száma 11-ről 9-re. A járási képviselők száma változatlan marad a Darázsi és a Hercegszőlősi járásban (13 tagú képviselő-testület).

300.000 lakos fölötti megyékben 47 tagú önkormányzat (korábban 51 tagú volt),
200.000-300.000 lakos közötti megyékben 41 tagú önkormányzat (korábban 45 volt),
100.000-200.000 lakos közötti megyékben 37 tagú önkormányzat (korábban 41 volt),
60.000-100.000 lakos közötti megyékben 31 tagú önkormányzat (korábban 35 volt),
60.000 lakos alatti megyékben 27 tagú önkormányzat (korábban 31 volt) lesz.
 
Járások és városok
300.000 lakos fölötti önkormányzatokban 47 tagú önkormányzat (korábban 51 tagú volt),
200.000-300.000 lakos közötti önkormányzatokban 41 tagú önkormányzat (korábban 45 volt)
100.000-200.000 lakos közötti önkormányzatokban 31 tagú önkormányzat (korábban 35 volt),
60.000-100.000 lakos közötti önkormányzatokban 27 tagú önkormányzat (korábban 31 volt),
35.000-60.000 lakos közötti önkormányzatokban 21 tagú önkormányzat (korábban 25 volt)
20.000-35.000 lakos közötti önkormányzatokban 19 tagú önkormányzat (korábban 21 volt)
10.000-20.000 lakos közötti önkormányzatokban 15 tagú önkormányzat (korábban 17 volt)
2500-10.000 lakos közötti önkormányzatokban 13 tagú önkormányzat (korábban 13, illetve 15 volt),
1000-2500 lakos közötti önkormányzatokban 9 tagú önkormányzat (korábban 11 volt),
1000 lakos alatti önkormányzatokban 7 tagú önkormányzat (korábban 7, illetve 9 volt) lesz.
 
Csökken az elöljáró-helyettesek száma
A magyarlakta járásokat leginkább az a változás fogja érinteni, hogy a 10 ezer lakos alatti önkormányzatokban már nem indulhat elöljáró - elöljáró-helyettes „páros”, hanem csakis elöljárót fognak választani, helyettes nélkül. Ez vonatkozik majd a Bellyei, a Darázsi, a Hercegszőlősi, a Dárdai, a Petlovaci, az Ernestinovói, a Lacházi, a Tompojevci és a Tordincei járásokra egyaránt. Pélmonostornak az eddigi két polgármester-helyetteséből egy marad, akit „párban” választanak majd a polgármesterrel.
Az aktuális összetételű képviselő-testületeknek 60 napjuk van a törvény meghozatalától számítva arra, hogy összhangba hozzák az adott közigazgatási egység alapszabályát a törvény módosított változatával, a 2021. május 16-ai önkormányzati választásokat már a módosított statútum szerint kell lebonyolítani.
 
Jankovics: A törvény módosításánál ragaszkodtunk a külön listáról megválasztandó magyar elöljáró-helyettesi tisztségek megmaradásához – erőfeszítéseinket siker koronázta, így őket a törvénymódosítás általi létszámcsökkentés nem érinti!
A törvény módosítását Jankovics Róbert képviselőnk is támogatta szavazatával a zágrábi parlamentben, így őt kértük föl véleményezésre.
- Általánosan elfogadott vélemény, hogy túl nagy a járások száma, valamint hogy ezekben a képviselők száma is nagy, illetve nagyobb a kelleténél. Most a járásokhoz nem nyúltunk, de nagyjából 15%-kal csökkentettük átlagosan a képviselők számát, valamint drasztikusabban az elöljáró-helyettesek számát. Ez a gyakorlatban azt fogja eredményezni, hogy a 10 ezer lakos alatti önkormányzatokban nem lesz lehetséges a választások előtti politikai alku az elöljáró-elöljáróhelyettesi posztokat illetően, hiszen csak az elöljáró közvetlen megválasztására kerül sor. Fontos kihangsúlyozni, hogy ami a nemzeti kisebbségeket illeti, a külön listáról megválasztandó elöljáró-helyettesek státusza nem változott. Ez a nemzeti kisebbségei frakció támogató szavazatainak egyik feltétele volt. Ezek szerint tehát azon négy járásban, ahol eddig is volt ezekre lehetőségünk, a jövőben is lesz. Gondolok itt a Bellyei, a Darázsi, az Ernestinovói és a Tordincei járásokra, míg a Hercegszőlősi járásban azért nem választunk majd májusban külön listáról magyar elöljáró-helyettest, mert a 2011-es népszámlálási adatok szerint ebben a közigazgatási egységben a magyarság relatív többséget képez(ett). Ez a tény különösen fontos feladat elé állít mindannyiunkat a Hercegszőlősi járásban. Ami pedig a képviselő-testület számának csökkenését illeti, ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy több magyarlakta önkormányzatban jóval az 5 százalék fölötti eredmény garantál majd csak bejutást a képviselő-testületbe. Tehát kulcsfontosságú lesz az összefogás, hiszen abban az esetben, ha sok lista lesz, sokan nem lépik majd át az ily módon megemelt küszöböt – fejtette ki a képviselő.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA