A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Újraszervezi a fejlesztési minisztérium az Országos Építési Felügyelőséget (ISC)
MÁÉRT - 2021. február 4., csütörtök 15:07

Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter az Országos Építési Felügyelőség újjászervezéséről döntött. A szaktárcavezető bejelentette: az általa vezetett minisztérium alárendeltségében működő szervezet hatékonyabbá és költséghatékonnyá tételének érdekében jogszabály-tervezetet készül közvitára bocsátani. 
Jelenleg országos, regionális és megyei szintje is van a felügyelőségnek, a feladatkörök azonban nagymértékben duplázódnak a szintek között, a 2020-as évben pedig a középső, regionális szint 21,3 millió lejt költött el fizetésekre, székhelyfenntartásra és számlákra, autókra és üzemanyagra, illetve egyéb költségekre.
„A regionális főfelügyelő 19 feladata azonos a megyei főfelügyelőjével, illetve a regionális és megyei szintű irodavezetők 29 hatásköre azonos. Mindkét szint iktatóirodát is működtet, amelyek azonos feladatköröket látnak el. Hatáskörátfedés jellemzi a felügyelőséget, ennek megszüntetéséért, illetve a költséghatékonyság érdekében döntöttem a regionális szint megszüntetése mellett. Az Országos Építési Felügyelőség országos, és az állampolgárhoz legközelebb működő, megyei szintű szerkezeteit őrzi meg” -  nyilatkozta Cseke Attila. 
A felügyelőség fő feladata ellenőrizni az építkezési munkálatokat. 2020 végén az intézmény 397 felügyelőt foglalkoztatott, ebből csak 14 dolgozott regionális szinten.  Ebből is látszik, hogy az intézmény létjogosultságát biztosító feladatkört a megyei szint látta el, mondta el a miniszter. A tárcavezető rámutatott: a délkeleti régiónak egyetlen felügyelője sem volt, a feladatokat kizárólag a megyei szintű felügyelők látták el ebben a régióban. 
A felügyelőségben jelenleg összesen 1016 állás van, ebből 770 van betöltve. A regionális szint 124 munkatársat foglalkoztat, de összesen 160 munkakör van ezen a szinten. A tárcavezető rámutatott: minden más, a minisztérium alárendeltségében működő egységnek csak két szintje van.
Mint ismeretes, az Országos Építési Felügyelőséget a 63/2001-es kormányrendelettel hozták létre, majd, 2013-ban, a 26-os sürgősségi rendelet által szervezték meg az intézmény regionális szintjét. Ezt a szintet szándékszik, a közigazgatási törvénykönyv előírásainak betartása mellett, megszüntetni a szaktárca.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA