A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Szolidaritást vállalunk a katalán politikusokkal!
MÁÉRT - 2021. március 2., kedd 08:07

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs  aláírásával jelent meg közlemény Marsovásárhelyen a katalóniai politikai fejlemények ügyében, alább olvasható:

 Március 8-án az Európai Parlament plenáris ülésén dönt a három katalán politikus, Carles Puigdemont, Toni Comin és Clara Ponsati, a JUNTS Per Europa képviselői mentelmi jogának felfüggesztéséről. Erre a döntésre azt követően kerül sor, hogy az Európai Parlament Jogi Bizottsága engedett Spanyolország nyomásának, és elfogadta a mentelmi jog felfüggesztésére vonatkozó kérést.
Ez a hír megdöbbentő és felháborító. Hogy világos legyen mindenki számára, nem a három katalán politikus nézeteiről, meggyőződéséről kell egy értékítéletet alkotni, hanem arról fognak dönteni az Európai Parlament képviselői, hogy politikai okokból kerüljön előzetes letartóztatásba ez a három politikus.
Mi harmincegy éve szabadultunk ki a diktatúra szorításából. Úgy tekintettünk Nyugat-Európára és úgy vártuk az európai integrációt, mintha az véglegesen szavatolná a szabadságunkat. Hogy senkit ne lehessen üldözni a meggyőződéséért, hogy senkit ne lehessen üldözni a nemzeti hovatartozásáért.
A  katalóniai függetlenségi népszavazás idején már láttuk a spanyol rendőrséget, hogy ártatlan embereket, köztük öregeket, nőket a földre tepernek és rugdosnak, és nem hallottunk tiltakozó szót Brüsszelből. A jogállamiság elvének megsértését passzívan tűrte az Európai Unió. Most viszont arról van szó, hogy legyen aktív részese alapvető emberi jogok megsértésének. Hogy taposson rá a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányára. Hogy forduljon szembe az Európai Uniót megalapozó két szerződés alapvető értékeivel.
Már az a tény is felháborító, hogy egy ilyen szavazásra sor kerülhet. Azt látjuk, hogy az állami terror már nem csak egy-egy országban üti fel a fejét, hanem az Európai Unió, a demokratikus államok közössége képes azt szentesíteni. Ha megtörténik az, aminek nem lenne szabad megtörténnie, akkor egy kitörölhetetlen szégyenfolt árnyékolja be 27 tagállam szövetségét, amit az Európai Unió egyetlen polgára sem hagyhat szó nélkül.
Feltétel nélkül, teljes mértékben vállaljuk a szolidaritást Carles Puigdemonttal, Toni Cominnal, Clara Ponsatival és a katalán néppel.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA