A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Szent István királyunkat és a magyar államalapítást ünnepeltük Horvátország-szerte
MÁÉRT - 2021. augusztus 27., péntek 15:50

  
 
Augusztus 20-a államalapító Szent István királyunk ünnepe, melynek alkalmából ünnepi programokat, összejöveteleket tartottak egyesületeink a Drávaszögtől a tengermellékig. A HMDK központi rendezvényére Pélmonostoron került sor, ahol a Szent Márton katolikus templom adott helyet az ünnepi misének.
 
 
Augusztus 20-a az egyik legrégibb magyar ünnep, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Szent István uralkodása idején augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé. E napon hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot, élete végén a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és 1038-ban ezen a napon halt meg. Az uralkodóról halála után augusztus 15-én emlékeztek meg, ünnepét Szent László király tette augusztus 20-ára, mert 1083-ban ezen a napon emelték oltárra István király relikviáit a székesfehérvári bazilikában, ami a szentté avatásával volt egyenértékű. A szent király ünnepének megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első pontja is rendelkezett.
 
Magyar szentmise Pélmonostoron
Az egyik legnagyobb magyar nemzeti ünnepünket mi, horvátországi magyarok is minden évben megtartjuk. A HMDK augusztus 20-i központi rendezvényére Pélmonostoron került sor.
A program a kisváros Szent Márton nevét viselő katolikus templomában kezdődött, ahol Almási Róbert plébános celebrálta az ünnepi misét. A szertartás végén Bábli Mária, a Baranyai Magyar Katolikus Nőegylet elnök asszonya és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, a HMDK elnöke szelték meg a megszentelt újkenyeret.
- A kenyér egységet alkot, ugyanúgy, ahogy Szent István király is a magyarságot egyesíteni akarta. Azokkal, akikkel megosztjuk a kenyerünket, azokat merjük vállalni, azok iránt van tiszteletünk és szeretetünk, és ezáltal közösséggé tudunk formálódni. Adja Isten, hogy minél több ilyen eseményünk legyen, és minél több pártfogónk, példaképünk, akit követhetünk életében, tanításában, munkájában – nyilatkozta lapunknak a prédikáció után Almási Róbert atya.
A szertartáson részt vett - többek között - Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Gyöngyös Zsófia, a zágrábi magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Gárdos Béla eszéki magyar konzul és Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is.
 
Pirityiné Szabó Judit: „A HMDK mára a Kárpát-medence egyik legsikeresebb szervezetévé vált”
A mise után a pélmonostori HMDK-egyesület székházában gyűlt össze az ünneplő tömeg. A szabadtéri kultúrműsorban ottani szervezetünk gyermektánccsoportja, az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör tagjai szerepeltek.
Pirityiné Szabó Judit a hagyományok és az értékek megőrzéséről beszélt, méltatta a HMDK munkáját, kiemelve a két tiszteletbeli elnök, Pasza Árpád és Jakab Sándor érdemeit, de Jankovics Róbertéit is, aki az elődök megkezdett munkáját folytatva mára a Kárpát-medence egyik legsikeresebb szervezetévé tette a HMDK-t.
Jankovics Róbert ünnepi beszédében elmondta, a HMDK és horvátországi magyarságunk mindent megtesz azért, hogy folytassa azt a nemzetépítő munkát, amelyet Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt megkezdett.
- Mindent megteszünk azért, hogy közösségünk gyarapodjon, megtartsa hitét és nyelvét, hogy gyerekeink anyanyelvükön tanuljanak és beszéljenek, hogy ismerjék népi kultúránkat, és hogy jó életet élhessenek itt, a mai Horvátország területén, magyarként – hangsúlyozta parlamenti képviselőnk, megjegyezve, hogy noha ez a munka egyszerűnek tűnik, mindannyiunkra szükség van ahhoz, hogy megnyerjük az asszimiláció elleni csatát és méltók legyünk Szent István király örökségéhez.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA