A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége
Évfordulós ünnepség Dályhegyen
MÁÉRT - 2021. augusztus 27., péntek 15:51

Egy kicsi, különösen értékes magyar közösség él a Hegyháton (Erdődi-hát), amelynek máig sikerült megőriznie identitását, ez pedig a helyi kultúregyesület törekvéseinek, tevékenységének, hagyományápolásának is köszönhető, annak az egyesületnek, amely két évtizede alakult. Az évfordulós ünnepségre a hét végén került sor, amelyen a hegyháti magyarság apraja-nagyja összegyűlt, az egyesület volt és jelenlegi tagjai.
 
A Hegyhátra, vagyis az Erdődi-hátra a 19. században települtek be a magyarok, többnyire a Duna ellenkező oldaláról, a bácskai Gombosról és Doroszlóról érkeztek. Máig sikerült megőrizniük identitásukat, ami a Petőfi Sándor nevét viselő kultúregyesület törekvéseinek, hagyományápolásának is köszönhető, amely 2000-ben alakult újjá. Az elmúlt két évtizedben hagyományőrző összejöveteleikkel igyekeztek megakadályozni a művelődési élet hanyatlását és az asszimilációt. Tevékenységük nem mellékes célkitűzése, hogy kis kulturális szigetük értékeit másokkal is megismertessék.
Az évfordulós ünnepség tavaly lett volna esedékes, de a koronavírus miatt idén kerülhetett rá sor. A hét végén újra összegyűlt az Erdődi-hát magyarságának apraja-nagyja, hogy megünnepeljék a közösségüket mai napig összefogó kultúregyesületük születésnapját.
Az elmúlt két évtizedet az egyesületet az újjáalakulása óta vezető Hugyik Imre igyekezett összefoglalni, aki sokszor saját családi gazdaságát, munkáját háttérbe helyezve kísérte a tánccsoportot az újabbnál újabb fellépésekre, amelyek közül külön is kiemelte a zágrábi Kisebbségi Tanács által szervezett legnagyobb kisebbségi szemlét, amelynek a zágrábi Lisinski Koncertterem adott otthon, és amelyen minden egyesületnek külön elismerés volt szerepelni.
A horvát mellett a magyar fővárosban is többször vendégeskedtek kiemelt eseményeken. Az egyesület életében különösen fontos pillanat volt, hogy tevékenységük elismeréseként 2013-ban átvették a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői Szövetsége Örökség-serlegét, 2018-ban pedig Hugyik Imre a kelet-szlavóniai magyarság megmaradása, hagyományaink megőrzése és átörökítése érdekében végzett több évtizedes munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.
Imre tartalmas beszámolóját követően a vendégek, a szervezet sokéves támogatói, segítői szólaltak föl, akik mind elismerően beszéltek az egyesületnek a magyarság megmaradásáért végzett tevékenységéről: Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, Dragan Vulin (ma Eszék alpolgármestere) és Jugoslav Vesic, az Erdődi járás volt és jelenlegi vezetője, Gárdos Béla eszéki magyar konzul. Gratulált Pirityiné Szabó Judit is, a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, aki egyben az államtitkárság elismerő oklevelét is átadta Hugyik Imrének.
A kultúregyesület képviselői a felszólalások és a tánccsoportok bemutatkozását követően minden támogatónak egy-egy oklevéllel köszönték meg a húszéves fennállásuk alatt nyújtott támogatást, valamint mindenki egy-egy könyvet is kapott, amelyben a két évtized legfontosabb mozzanatait foglalták össze.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA