A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
Testvéri üzenet
MÁÉRT - 2022. március 19., szombat 21:34

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács nevében Kolozsváron kiadott, Tőkés László elnök által jegyzett „Testvéri üzenet magyarországi polgártársainkhoz és az anyaországban élő külhoni magyarokhoz” című felhívás a magyarországi parlamenti választásokról szól. Alább olvasható.

„Az április 3-i országgyűlési választások közeledtén az egy nemzethez tartozó polgártársak bizalmával fordulunk magyarországi Testvéreinkhez, kiváltképpen pedig azokhoz, akik Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről, Kárpátaljáról és a többi külhonba szakadt országrészből származtak át az Anyaországba.
A küszöbönálló választások viszonylatában két idegen eredetű kifejezéssel hívjuk fel a figyelmüket az azokon való részvétel fontosságára. Az abszentizmus a választásokról való távolmaradás veszélyét jelenti. Erre nézve intő példa a 2004. december 5-i népszavazás, amelyen ugyan túlnyomó többségben voltak a külhoni magyarok állampolgárságát támogató igenek, mindazáltal nem elegen ahhoz, hogy a referendum érvényes legyen. A másik szakkifejezés: a szavazatok számának maximalizálása. A nemzeti egység és összetartozás iránt elkötelezett politikai erők választási győzelméhez az szükséges, hogy a választójogosult magyar érzelmű polgárok a lehető legnagyobb számban vegyenek részt a tavaszi választásokon.
Föltétlen részvételre hívom fel és kérem választójogosult magyar honfitársaimat. Erdélyi magyar szavazóink hozzáállása nem kétséges. Ez azonban a sikerhez nem elégséges. Számítunk a magyarországi választópolgárok döntő többségére – köztük is a külhoni, erdélyi származású nemzettársainkra.
Nemes önzéssel hívom fel a figyelmüket az utódállamokban megmaradt, fogyatkozó nemzetrészeinkre. Erdély a Trianon előtti kétmillióról vélhetően a mostani népszámlálás idejére egymillió alá apadt. Felvidék magyarságának lélekszáma a valamikori 600 ezerről immár 450 ezerre esett. Vajdasági magyarságunk sem áll jobban. Kárpátaljai közösségünk az ukrajnai háború miatt pedig végveszélybe került. Megmaradásunk, túlélésünk forog kockán. Tízmillió alá esett hazánk is csak vesztese lehet a környező országokban végbement fogyatkozásunknak.
Éppen ezért az áprilisi választások tétje: lét és nemlét kérdése. Az 1989-es rendszerváltozás, valamint a 2010-ben egyenesbe került nemzetpolitikai változások eddig elért eredményeit nem hagyhatjuk veszendőbe menni. Folytatnunk kell a határok fölötti nemzetegyesítés jövőt ígérő politikáját. A legkevesebb és a legtöbb, amit ennek támogatása érdekében tehetünk, az a választásokon való tudatos részvétel és felelős döntés. Magyarországi polgártársainkat és az anyaországban élő külhoni magyarokat erre kéri Erdély.”

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA