A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
A Református Egység Napjáról
MÁÉRT - 2022. május 24., kedd 13:26

„Krisztus a jövő, együtt követjük őt.” Így hangzott a 2009. május 22-én rendezett egységnap jelmondata. Aznap mondták ki a Kárpát-medencei magyar református részegyházak alkotmányjogi egységét. Azóta a reformátusok évről évre megünneplik az összetartozásukat. Idén az Erdélyi Református Egyházkerület szervezte meg a Magyar Református Egység Napját. Az eseményt május 20–21-én, Gyulafehérváron, Nagyenyeden és környékén tartották. Fesztiváljellegű programsorozattal, templomszenteléssel, ünnepi istentisztelettel és jubileumi szoboravatással várták az érdeklődőket az egész Kárpát-medencéből.
A Magyar Református Egység Napja alkalmából péntek délután tíz dél-erdélyi egyházközség – Csombord, Magyarlapád, Székelykocsárd, Gyulafehérvár, Alvinc, Marosszentimre, Szászváros, Kéménd, Algyógy, Magyarigen és Boroskrakkó együttesen – templomának felújításáért adott hálát egyszerre a tíz Kárpát-medencei református egyházkerület püspöke.
Szombaton Gyulafehérváron találkozott a világ magyar reformátussága. A városban ülésezett a Generális Konvent, a Bethlen Gábor fejedelem által 400 éve alapított egykori Collegium Academicum épülete előtt pedig felavatták a fejedelem egész alakos köztéri szobrát, Deák Árpád nagyváradi szobrászművész alkotását. A szabadtéri ünnepi istentiszteleten kiszolgálták a részvevőknek az úrvacsorát.
A rendezvényeken részt vett Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is. Meghívottként jelen volt Tőkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.
A kommunizmus bukását követően, az országhatárok által szétszakított és egymástól távol tartott magyar református egyházrészek hitük lelkesedésével alakították újra egymáshoz fűződő kapcsolataikat, és kivételes tudatossággal láttak hozzá Trianon előtti hitbéli, lelki, szellemi és szervezeti egységük helyreállításához. A Magyar Reformátusok Világszövetségének újjáalakulásával ezt a célt szolgálták a négy évenként egymást követő református világtalálkozók. Tőkés László akkori királyhágómelléki püspökként az MVRSZ elnöki tisztségét is betöltötte. Ugyancsak a református egység útját egyengette a ’90-es évek elején létrejövő Magyar Református Egyházak Egyetemes Zsinata, Csiha Kálmán erdélyi, majd Erdélyi Géza felvidéki püspök elnökletével. Ezen az úton jutottak el egyházaink napjaink magyar református egységéig.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA