A Külhoni Magyar Sajtószolgálatról

A Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) a külhoni magyarság politikai, társadalmi, egyházi, kulturális és civil szervezeteinek közleményeit, állásfoglalásait adja közre. A szó szerint továbbított szövegekért minden esetben a közlő a felelős.

A KMS a Médiszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) által létrehozott és működtetett olyan térítésmentes közzétételi támogatási forma, amelynek célja, hogy a külhoni, magyar nyelvű, magyar nemzettudatot erősítő, a magyar kulturális örökséget védő szervezetek a tevékenységükkel, illetve a tevékenységük céljával összhangban álló közérdekű közleményeiket rövid időn belül nyilvánosságra hozzák.

A sajtószolgálat az MTVA Kós Károly Kollégiumának szellemi védnöksége alatt, az MTVA gyártásában készül el annak érdekében, hogy megteremtse a magyarság közös információs terét, amelyben a külhoni magyarok életét meghatározó és formáló szervezetek a saját, általánosabb érdeklődésre számot tartó közleményeiket, híreiket, állásfoglalásaikat, megoszthatják a világ magyarságával – az anyaországi, a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarokkal egyaránt. A KMS partnereinek kiemelkedő hírértékű közleményei a közmédia hírkiadásában is megjelennek a különböző hírügynökségi, rádiós, televíziós és online hírplatformokon feldolgozott hírek formájában.

A KMS-beadói jogosultságot az MTVA az internetes felület használatához szükséges jelszó átadásával igazolja vissza. A jelszó visszavonásáig érvényes.


Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája
Búcsú Földváry Attilától
MÁÉRT - 2022. július 7., csütörtök 14:05

2022. június 28-án elhunyt dr. Földváry Attila, a Temesvári Műszaki Egyetem Gazdálkodástudományi Tanszékének, illetve Termelési és Közlekedésgazdálkodási Karának nyugalmazott docense.
Földváry Attila 1941. augusztus 27-én született Temesváron, tősgyökeres bánsági családban. Középiskolai tanulmányait 1959-ben végezte el majd, a temesvári Építőipari Műszaki Iskolában tanult tovább 1961-ig. Ezt követően felvételizett a Temesvári Műszaki Egyetem Építőipari Karára. 1966-ban szerezte meg az építőmérnöki oklevelet. Eleinte a Bukarest–Temesvár Vasútépítő Vállalat alkalmazottja volt. 1971-ben kezdődött el akadémiai pályafutása, előbb tanársegédként, majd fokozatosan haladva a ranglétrán az egyetemi docensi fokozatig jutott. 1986-ban doktorált Temesváron építőmérnöki tudományokból. Németországban és Ausztriában mélyíthette el szaktudását a rendszerváltozás után.
Számos tantárgyat tanított a temesvári politechnikán: menedzsmentet, kommunikációt, termelésszervezést és -előkészítést az építőiparban, építésvezetést. A temesvári akadémiai közösség méltó főhajtással búcsúzott dr. Földváry Attilától.
A helyi magyar közösséget ért veszteségre a sajtó és az egyház sietett felhívni a figyelmet, felidézve: dr. Földváry Attila a Temesvári Új Ezredév Református Központ munkálatainak elkezdésekor és a kivitelezés folyamán is fontos szerepet vállalt. A „Kincsünk pedig cserépedényekben van” (1Kor 4,7) című közleményben Gazda István lelkipásztor, Makkai Zoltán főgondnok és Szabó Csaba Olivér gondnok búcsúztak az elhunyttól az Új Ezredév Református Egyházközség presbiterei és egyháztagjai nevében, kiemelve: a gyárvárosi új református központ építésében kifejtett munkája méltatása nélkül nem lehet megrajzolni Földváry Attila szakmai életútját. „Miután 1996-ban Ft. Tőkés László püspök felkérésére felvállalta a Makovecz-központ fölépítésének szakmai levezénylését, ez lett életének központi célja. Mindent ennek rendelt alá. Éjjel-nappal a tervek részleteinek kidolgozásán tevékenykedett. Óriási szerepet vállalt a különböző engedélyek beszerzésében. Az munkálatok elkezdődése után (1999) szinte minden szabad óráját az építőtelepen töltötte. Együtt lélegzett a nagy művel. Örült a megvalósításoknak, kudarcként élte meg a kényszerű megtorpanásokat. 2019. december 15-én, a Templom avatási ünnepén Makovecz Imre neve után elsőként hallhatta a sajátját. Akkor még mosolyogva felállt és kiegyenesedett… Aztán derékszögben, egy, majd két botra támaszkodva, családja tiltása ellenére is, titokban, ameddig tehette, kilátogatott hozzánk, megtekintette a megvalósításokat, tanácsokat adott” – áll az egyháziak nekrológjában, ami így zárul: „Imádkoztunk érte, nagyon szerettük volna, ha együtt ünnepelhetjük teljesen elkészült Központunk avatását, a mi közös nagy álmunk és munkánk beteljesülését. Az úr Isten azonban másképpen akarta. A cserépedény széttört, a lélek kincse ugyanakkor Nála nyer befogadást. Földváry Attila onnan fentről ünnepli majd velünk az Új Ezredév Központ elkészültét. Köszönjük, Tanár úr! Nyugodjon békében! A család számára Isten vigasztaló Szentlelkét kérjük.”
A megboldogult földi maradványait július 5-én helyezték örök nyugalomra Temesvár Lippai úti temetőjében. A gyászistentiszteleten Demeter Sándor belvárosi és Gazda István gyárvárosi református lelkipásztorok szolgáltak. Jelen volt Tőkés László egykori temesvári lelkipásztor, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előző püspöke, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

Kérjük felhasználóinkat, hogy a Külhoni Magyar Sajtószolgálat anyagait minden esetben KMS jelzéssel használják fel.
Az MTVA szó szerint, minden változtatás nélkül továbbítja a KMS-be beadott közleményeket, a szövegekért minden esetben a közleményben jelzett közlő a felelős.
(c) Copyright MTVA